Duurzame energie

Onafhankelijk, schoon en onbeperkt beschikbaar

Maar begin met energiebesparing, want energie die je niet gebruikt hoef je ook niet zelf op te wekken.

Gratis: passieve zonne-energie

Begin met de gratis warmte en licht: laat vooral in het koude seizoen de zon naar binnen schijnen! Passieve zonne-energie noemt men dat. Licht komt vooral van bovenaf naar binnen. Glas tot op de vloer geeft weinig extra licht en leidt vooral tot koude voeten. Isoleren van die onderste helft geeft minder afkoeling en is daarom comfortabeler. Gaat u nieuw bouwen of verbouwen, kijk dan vooral op de speciale pagina over dat onderwerp op deze site.

De zon vanaf het zuiden je huis in laten, behalve als het teveel wordt.

De zonnewarmte kan worden opgevangen in een zonne-collector en een voorraadvat. Zo werkt een zonneboiler. De collector ligt op het dak en het voorraadvat staat daar dichtbij, maar binnen. Zo heeft u zoveel mogelijk profijt van de zonnewarmte. Zonlicht kan worden omgezet in elektriciteit. Dat gebeurt met zonnepanelen die bestaan uit bij elkaar op een paneel gemonteerde zonnecellen. Zie voor meer informatie de zonne-energie-pagina van deze site.

Een zonneboiler verwarmt water in een voorraadvat

Voor windenergie is de bebouwde kom niet zo geschikt, of u zou juist met een daarvoor ontworpen kleine molen moeten profiteren van de tocht die grote gebouwen veroorzaken. Bedenk wel dat die gebouwen ook veel turbulentie veroorzaken, waardoor het niet makkelijk is om die wind goed te vangen met een klein molentje. De wind waait in vrije ruimte en op grotere hoogten harder dan tussen de woningen in de bebouwde kom. Een echte windturbine kunt u niet dicht bij een woning plaatsen omdat dit teveel hinder zou veroorzaken. De minimale wettelijke afstand is 300 meter of 4 maal de masthoogte van de molen.

Investeer in een schone toekomst

Brandstofbesparing
Het opwekken van duurzame energie kan gezien worden als een vorm van energiebesparing. Energiebesparing is vooral besparing op fossiele brandstoffen. Dat gebeurt natuurlijk ook als we onze energie op een betere manier opwekken. Met zon en wind bijvoorbeeld. Elke kWh die we duurzaam opwekken hoeft niet opgewekt te worden met kostbare grondstoffen die bovendien bij verbranding de CO2 uitstoot vergroten en daardoor het broeikaseffect versterken. Het doet dus niet ter zake dat er geen zonne-energie wordt opgewekt in de nachtelijke uren, of dat er geen windturbines draaien bij windstil weer. Als het mooi weer is schijnt de zon en als het rot weer is waait het (meestal).
Wat zit de natuur toch vernuftig in elkaar!!

Ook bij de opwekking van energie moet gelden: allereerst schoon en duurzaam opwekken. Pas als dat niet voldoende oplevert is energie uit fossiele grondstoffen acceptabel, maar dan wel schoon en met een hoog rendement! Is het niet idioot dat we kostbare grondstoffen verspillen en onze lucht vervuilen terwijl de schone energie van zon en wind nooit opraakt en gratis beschikbaar blijft, hoeveel we er ook van gebruiken?

Er zijn wel andere mogelijkheden om als particulier iets met windenergie te doen. Samen met anderen echte windturbines plaatsen en exploiteren in een lokale of regionale coöperatieve vereniging. Link voor meer informatie naar www.kennemerwind.nl. Daarmee kunt u zelf echt bijdragen aan het realiseren van een schonere toekomst.

De olieprijs kan hoog wordenBrand op olieplatform in de golf van MexicoWindenergie zorgt voor enorme hoeveelheden schone en gratis energie!

Groene stroom of sjoemelstroom
Ruim 55% van de Nederlandse huishoudens neemt groene stroom af. De productie blijft steken op 10%.  Hoe kan dat? Sible Schöne, Voormalig directeur van HIER Opgewekt, en Peer de Rijk, voormalig directeur WISE leggen het hier uit.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.
(laatste update 6 april 2019)