Coöperatie 'Kennemerwind'

Samen in windturbines
Een moderne windmolen is te duur en te groot voor een gewone achtertuin. Samen kan het wel. De kleine Lagerwey molens van Kennemerwind wekken elk bijna 200.000 kWh per jaar op. Genoeg stroom voor 60 huishoudens. De molens van windpark Burgervlotbrug wekken elk jaar per stuk zo’n 2.500.000 kWh op. De 5 molens die Kennemerwind samen met Eneco in eigendom heeft leveren dus in een jaar met gemiddelde windsnelheden 12.500.000 kWh per jaar op. In 2014 was dat zelfs iets meer: 12.836.000 kWh.

Kennemerwind gaat in de komende tijd nieuwe windturbines plaatsen die nog veel meer schone energie zullen gaan opwekken. Door het lidmaatschap van de ‘DE-Unie’ kunnen leden van Kennemerwind vanaf 1 april 2015 de zelf opgewekte stroom van deze windturbi­nes gaan afnemen. Omdat Kennemerwind en de DE-Unie beiden coöperaties zijn met leden en een bestuur, hebben de leden het zelf voor het zeggen. De winst gaat niet naar een bedrijf met een winstoogmerk. Dat opent perspectieven voor leden van Kennemerwind.

Coöperatieve samenwerking
‘Kennemerwind’ bestaat uit burgers die zich inzetten voor windenergie in hun omgeving. De coöperatie heeft een door de leden gekozen bestuur dat jaarlijks verantwoording aflegt aan de leden. In Kennemerwind wordt de kennis en ervaring van leden en deskundigen nuttig gebruikt. Door deze coöperatieve sa­men­wer­king kunnen veel meer mensen be­trokken worden en profiteren van de zelf opgewekte schone stroom. Kennemerwind bereidt een aantal nieuwbouwplannen voor. Dat is interessant voor mensen die met een investering willen participeren in windenergie. Omwonenden en leden komen daarvoor als eerste in aanmerking. Zodra een project wordt gestart, kunt u investeren. Leden krijgen hierover tevoren bericht.

Opgeven als lid kan per post, e-mail (info at kennemerwind dot nl) of via de website: www.kennemerwind.nl

 

De Monnik te Camperduin, de eerste molen van Kennemerwind. Beschilderd door kinderen o.l.v. Jaap Borgers.Windpark Zijpe na de bouw in 1988Burgers voor windenergie in windpark BurgervlotbrugBurgers investeren in windenergie, zoals in dit windpark Burgervlotbrug
Windpark Zijpe tussen Burgervlotbrug en Zijpersluis
Over het nut van windmolens hoeft niet getwijfeld te worden. Dat wordt elke dag weer aangetoond.
Windpark Zijpe langs het Noord-Hollands Kanaal

Waar blijven onze nieuwe turbines?

Onder die titel ontstond in de nieuwsbrief ‘Westerwind’ van Kennemerwind ongewild een vervolgverhaal over de lange weg die wij gingen voor we uiteindelijk windpark Burgervlotbrug konden realiseren. Overigens gaat het verhaal niet alleen over dat windpark. Kennemerwind heeft een aantal plannen in procedure. Anno 2015 is dat al weer een hele tijd de opschaling van ons windpark Zijpe-1, het voormalige PEN-proefpark ten zuiden van Burgervlotbrug. Maar in de loop der jaren heeft Kennemerwind meer projecten geïnitieerd, een duw gegeven of aan meegewerkt.

Het is een verhaal geworden over de belachelijk lange procedures, ontstaan door bestuurlijke zwakte, de onwil en het onvermogen van overheden om het eigen beleid uit te voeren en besluiten te nemen. In plaats daarvan besluit men eerst het beleid maar weer eens vast te stellen of opnieuw op te stellen omdat het door de lange procedures nodig geactualiseerd moet worden. En men besluit telkens weer tot het laten uitvoeren van nieuwe onderzoeken naar al lang bekende zaken. In die zin is het verhaal ook een aanklacht tegen die overheid die dit soort ellenlange procedures toestaat en laat gebeuren.

Onder de link het vervolgverhaal Waar blijven onze nieuwe turbines?

 

Met ingang van mijn FPU ging ik me meer met windenergie bezig houden.Achter de tulpen ons 'Windpark Burgervlotbrug'8 van de 9 molens van 'Windpark Burgervlotbrug' vanuit de lucht