Coöperatie 'Kennemerwind'

Samen in windturbines
Een moderne windmolen is te duur en te groot voor een gewone achtertuin. Samen kan het wel. De molens van windpark Burgervlotbrug wekken elk jaar per stuk zo’n 2.500.000 kWh op. De 5 molens die Kennemerwind samen met Eneco in eigendom heeft leveren dus in een jaar met gemiddelde windsnelheden 12.500.000 kWh per jaar op. Vaak is het nog meer.

Kennemerwind gaat in de komende tijd nieuwe windturbines plaatsen die nog veel meer schone energie zullen gaan opwekken. Leden van Kennemerwind kunnen de zelf opgewekte stroom ook zelf afnemen omdat Kennemerwind met andere lokale coöperaties samenwerken in energiebedrijf ‘Samen|om’ De winst gaat niet naar een bedrijf met een winstoogmerk.

Coöperatieve samenwerking
‘Kennemerwind’ bestaat uit burgers die zich inzetten voor windenergie in hun omgeving. De coöperatie heeft een door de leden gekozen bestuur dat jaarlijks verantwoording aflegt aan de leden. In Kennemerwind wordt de kennis en ervaring van leden en deskundigen nuttig gebruikt. Door deze coöperatieve sa­men­wer­king kunnen veel meer mensen be­trokken worden en profiteren van de zelf opgewekte schone stroom. Kennemerwind bereidt een aantal nieuwbouwplannen voor. Dat is interessant voor mensen die met een investering willen participeren in windenergie. Omwonenden en leden komen daarvoor als eerste in aanmerking. Zodra een project wordt gestart, kunt u investeren. Leden krijgen hierover tevoren bericht.

Ook zonne-energie wordt door Kennemerwind opgewekt. Er zijn al verschillende projecten gerealiseerd. Een plan om zonnepanelen te plaatsen onder de molens van windpark Burgervlotbrug bevindt zich in een vergevorderd stadium.

Opgeven als lid kan per post, e-mail (info at kennemerwind dot nl) of via de website: www.kennemerwind.nl

De Monnik te Camperduin, de eerste molen van Kennemerwind. Beschilderd door kinderen o.l.v. Jaap Borgers.Windpark Zijpe na de bouw in 1988Burgers voor windenergie in windpark BurgervlotbrugBurgers investeren in windenergie, zoals in dit windpark Burgervlotbrug
Windpark Zijpe tussen Burgervlotbrug en Zijpersluis
Over het nut van windmolens hoeft niet getwijfeld te worden. Dat wordt elke dag weer aangetoond.
Windpark Zijpe langs het Noord-Hollands Kanaal

Waar blijven onze nieuwe turbines?

Onder die titel ontstond begin deze eeuw in de nieuwsbrief ‘Westerwind’ van Kennemerwind ongewild een vervolgverhaal over de lange weg die wij gingen voor we uiteindelijk windpark Burgervlotbrug konden realiseren. Overigens gaat het verhaal niet alleen over dat windpark. Kennemerwind heeft een aantal plannen in procedure.

Het is een verhaal geworden over de belachelijk lange procedures, ontstaan door bestuurlijke zwakte, de onwil en het onvermogen van overheden om het eigen beleid uit te voeren en besluiten te nemen. In plaats daarvan besluit men eerst het beleid maar weer eens vast te stellen of opnieuw op te stellen omdat het door de lange procedures geactualiseerd moet worden. En men besluit telkens weer tot het laten uitvoeren van nieuwe onderzoeken naar al lang bekende zaken. In die zin is het verhaal ook een aanklacht tegen die overheid die dit soort ellenlange procedures toestaat en laat gebeuren.

Onder de link het vervolgverhaal Waar blijven onze nieuwe turbines?

Wordt ongetwijfeld vervolgd.
(laatste update 6 april 2019)

Met ingang van mijn FPU ging ik me meer met windenergie bezig houden.Achter de tulpen ons 'Windpark Burgervlotbrug'8 van de 9 molens van 'Windpark Burgervlotbrug' vanuit de lucht