Klimaatverandering

Het klimaat verandert onder invloed van het broeikaseffect. Het CO2-gehalte van de atmosfeer zou tot 350 ppm (parts per miljoen) beperkt moeten worden. In plaats daarvan stevenen we af op de 450 ppm. Het resultaat is te zien op de Noordpool. Rechts het actuele CO2-gehalte in ppm.

Club van Rome

‘Na ons de zondvloed’? 

Het gehalte aan CO2 zou eigenlijk terug moeten naar 350 ppm, maar is/gaat al over de 400 grens. We dreigen zelfs door te schieten naar 450 ppm. Dan is de ramp niet te overzien. Extreme weersomstandigheden zoals hevige regenval, droge en hete record-zomers en steeds meer tornado’s zullen ons deel zijn en maken de klimaatverandering steeds meer zichtbaar. We kunnen meer doen aan de oorzaak door véél meer van onze energie duurzaam op te wekken.

Het klimaat in de pers (1995 !)

In 20 jaar hebben we het probleem niet opgelost maar hooguit een beetje minder snel groter laten worden. Bijgaande verzameling knipsels dateert van september 1995 !! Zo lang is dit allemaal al bekend en zo lang worden we al gewaarschuwd. En zo lang hebben zogenaamde sceptici door twijfel te zaaien de broodnodige maatregelen weten tegen te houden.

In 2015 werd in Parijs een internationale klimaatconferentie gehouden. De zoveelste in een serie. De conferentie van 2014 in Lima moet gezien worden als een voorbereiding daarop nadat in Kopenhagen niets werd bereikt. In Parijs werden eindelijk spijkers met koppen geslagen. Najaar 2016 waren genoeg landen bereid om het verdrag te ratificeren, zodat het ook echt ik werking gaat treden.

Het klimaatprobleem al 20 jaar in de pers...

Marcel-van-Dam“Wie gelooft dat de democratie het klimaatprobleem tijdig kan oplossen gelooft in sprookjes.”
(Marcel van Dam, socioloog en columnist, in de Volkskrant  van 13 november 2014)

Ter voorbereiding op een programma ‘De achterkant van het gelijk’ op 15 november 2014 begon ik me in te lezen… Lees verder

Overleeft de ijsbeer in een steeds warmere wereld?

de Volkskrant (3 nov 2014) n.a.v. het vijfde IPCC-rapport:

Er kan geen twijfel meer over bestaan dat het klimaat wereldwijd opwarmt, vrijwel geheel door toedoen van de mens, en dat dit grote risico’s met zich meebrengt voor de mens en de natuur. Om de ernstige gevolgen te beperken moet de netto uitstoot van broeikasgassen voor het eind van deze eeuw zijn teruggebracht naar nul. Dit stellen experts van het Internationale klimaatpanel IPCC in hun vijfde rapport. Zonder ingrijpen zijn ‘ernstige en onomkeerbare gevolgen’ zoals het smelten van de Groenlandse ijskap, voor het eind van deze eeuw zeer waarschijnlijk. <lees verder . . >

Greenhouse Gas concentratie in ppm (IPCC nov 14)Greenhouse Gas concentratie in ppm (IPCC nov 14)

Afbrokkelende ijskap Groenland
De Amerikaanse non-profit organisatie Chasing Ice filmde een historische afbrokkeling van de Ilulissat gletsjer in het westen van Groenland. Het afbrokkelen duurde meer dan 75 minuten en de gletsjer trok zich meer dan anderhalve kilometer terug, over een breedte van meer dan vijf kilometer. De hoogte van het ijs is ongeveer 900 meter, waarvan 90 meter boven water en de rest eronder.

Een al weer wat oudere opname van het TV-programma TED uit 2009. Nog even actueel. Kijk hier voor opname op you-tube.

foto uit de video van de afbrokkelende gletsjerTED over situatie van het ijs in 2009

BertWagendorp-Klimaat
Zijn column na het verschijnen van het vijfde rapport van het IPCC. Niet mis te verstaan. Het is nog niet te laat. Of wel?

IPCC_summary-5e-rapport
De samenvatting van het in november 2014 verschenen rapport.

Hoeveel is 3%?

De ongeveer 97% CO2 in de atmosfeer is een natuurlijke situatie waarmee niets mis is. Het probleem wordt veroorzaakt doordat de 3% die over blijft door menselijk handelen steeds kleiner wordt. Het evenwicht wordt langzaam maar zeker – maar in klimaatperioden juist heel snel – verstoord omdat het kleine deel ten opzichte van het totaal zo’n grote invloed heeft dat ons klimaat drastisch kan veranderen. Ons handelen is van grote invloed op die slechts 3% maar daardoor op het totale klimaat.

Hier onder een aantal plaatjes over dit onderwerp.

Gelukkig gaat het niet nog sneller
CO2 meting op Hawaaï
The age of stupid, still uit de film
De aarde vanuit de ruimte: het is onze enige...
Today te zien in het ritme van 100.000 jaren...
Koolstof cyclus
Waterberging om meer regen op te kunnen vangen
Tekening Wietske ter Veld
Even uitpuffen - Tekening Wietske ter Veld

Laatst gewijzigd op 17 okt 2016