Het klimaat verandert onder invloed van het broeikaseffect. Het CO2-gehalte van de atmosfeer zou tot 350 ppm (parts per miljoen) beperkt moeten worden. In plaats daarvan stevenen we af op 450 ppm.

Club van Rome

‘Na ons de zondvloed’? 

Het gehalte aan CO2 zou eigenlijk terug moeten naar 350 ppm, maar is al over de 400 grens. We dreigen zelfs door te schieten naar 450 ppm. Extreme weersomstandigheden zoals hevige regenval, droge en hete record-zomers en steeds meer tornado’s zullen ons deel zijn. We kunnen meer doen aan de oorzaak door véél meer van onze energie duurzaam op te wekken.

De feitelijke aspecten

“In het publieke debat lopen meningen over klimaatveranderingen sterk uiteen, ook over feitelijke aspecten die wetenschappelijk gezien heel helder zijn. Zo weten we al sinds de 19e eeuw dat CO2 een opwarmend effect heeft. Dat de sterke toename van de CO2-concentratie door de mens komt staat vast. Een andere mening hierover is eenvoudigweg een misvatting. Toch worden dergelijke misvattingen breed gedeeld. Niet binnen de wetenschap, maar wel daarbuiten.”
Met zijn boek schept klimaatwetenschapper Bart Verheggen duidelijkheid in de veelheid aan – soms tegenstrijdige – informatie.
(Dr. Ir. Bart Verheggen e.a. ‘Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering’,
2020 Prometheus Amsterdam)

Het verschil tussen feiten en meningen

IPCC_summary-5e-rapport
De (Engelse) samenvatting van het in november 2014 verschenen rapport. Als u het fijne er van wilt weten.

BertWagendorp-Klimaat
Zijn column na het verschijnen van het vijfde rapport van het IPCC. Niet mis te verstaan. Het is nog niet te laat. Of wel?

Marcel-van-Dam“Wie gelooft dat de democratie het klimaatprobleem tijdig kan oplossen gelooft in sprookjes.”
(Marcel van Dam, socioloog en columnist, in de Volkskrant  van 13 november 2014)

Ter voorbereiding op een programma ‘De achterkant van het gelijk’ op 15 november 2014 begon ik me in te lezen… Lees verder

Overleeft de ijsbeer in een steeds warmere wereld?

Hoeveel is 3%?

De ongeveer 97% CO2 in de atmosfeer is een natuurlijke situatie waarmee niets mis is. Het probleem wordt veroorzaakt doordat de 3% die over blijft door menselijk handelen steeds kleiner wordt. Het evenwicht wordt langzaam maar zeker – maar in klimaatperioden juist heel snel – verstoord omdat het kleine deel ten opzichte van het totaal zo’n grote invloed heeft dat ons klimaat drastisch kan veranderen. Ons handelen is van grote invloed op die slechts 3% maar daardoor op het totale klimaat.

Waterberging om meer regen op te kunnen vangen
Tekening Wietske ter Veld
Even uitpuffen - Tekening Wietske ter Veld

Laatst gewijzigd op 30 juni 2020