Nieuws-archief

Nieuws Archief

Wat eerder in het nieuws was...

april ’12: TexelEnergie in de BODE Voor het ledenmagazine van ODE sprak ik met Brendan de Graaf, directeur van TexelEnergie. Een bijzonder energiebedrijf van Texelse bodem. Er was al veel over geschreven, maar voor mij was het – als oud-Texelaar – heel bijzonder. We hadden veel raakvlakken: beiden uit de Texelse praktijk en op eigen kracht verder. Min of meer self-made. Lees hier het artikel.

maart ’12: Bouw grootste molen: 7,5 MW Dit voorjaar wordt in de Wieringermeer de grootste windturbine van Nederland gebouwd die aan 13.000 inwoners elektriciteit moet gaan leveren. In april worden de kop en de wieken op 135 meter hoogte geplaatst. Eind mei 2012 gaat de windturbine, genaamd De Ambtenaar, elektriciteit leveren aan de huishoudens van het nabijgelegen Medemblik. Op 7 maart volgt VPRO Labyrint de bouw van dezelfde windmolens in België, de tot nu toe grootste en hoogste windmolen ter wereld met 7,5 MW vermogen. De wind bleek bij de bouw hiervan de meest complicerende factor. Bekijk de uitzending van 7 mrt op: Uitzending gemist (vanaf 14.34 minuten)

26 dec 11: Het moment van de Majesteit ‘Alsof ze stiekem lid van GroenLinks is geworden’ twitterde Geert Wilders meteen na de kersttoespraak van de koningin. Zelfs Geert weet natuurlijk best dat onze vorstin haar hart ter linker zijde draagt. Maar niet vaak liet ze dat zo duidelijk doorklinken als deze kerst. Het contrast kon nauwelijks groter zijn tussen de kille woorden die Mark Rutte haar tijdens Prinsjesdag liet uitspreken en haar, ondanks zijn kennelijke invloed nog steeds, betrokken boodschap nu. Dat valt op. ‘Bij het bepalen van de waarde van alles moet meer gelden dan geld alleen.’ ‘Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen en wat zij ons geeft wordt slecht verdeeld.’ En: ‘De aarde moet een stem krijgen.‘ Uitspraken die het laissez-faire kapitalisme van de huidige regering op grote afstand plaatsen. Mark was daar al niet blij mee, Geert schampert wat op Twitter, maar ik denk dat de woorden van Beatrix warm worden ontvangen in een groot deel van de samenleving. Steeds meer mensen hebben immers wel degelijk in de gaten dat de tot ideologie verheven graaicultuur zich inmiddels overduidelijk zelf in de voet heeft geschoten met het creëren van de crises waarvoor we nu allemaal samen mogen bloeden; ook een vorm van solidariteit….. Bron: Lees verder…

23 dec 11: Borssele 2 afgeblazen De aandeelhouders van het Zeeuwse energiebedrijf DELTA zien af van een leidende rol bij nieuwe kerncentrales. Directeur Boersma is afgetreden en de Franse financiële partner ERH heeft zich teruggetrokken. Het kabinet Rutte en energiebedrijf Delta hadden even het politieke tij mee en probeerden het project er in een paar jaar tijd doorheen te jassen. Vooral minister Verhagen (prins kernafval) had enorme haast. De vergunning moest tijdens deze kabinetsperiode afgegeven worden. Dat lijkt nu onmogelijk te worden. Voor ieder die een veilige en schone toekomst aan het hart gaat is dit een bijzonder hoopgevend kerstcadeau. Positief ook voor DELTA zelf. Deze besluiten geven Delta de ruimte om zich los te maken uit de financiële dwangbuis die het bedrijf zichzelf voor tientallen jaren dreigde op te leggen. Nog belangrijker is dat DELTA zich zelf hiermee nieuwe kansen geeft. DELTA kan nu echt de gelegenheid aangrijpen om zich als duurzaam energiebedrijf te onderscheiden. Uit ieder onderzoek, ongeacht de opdrachtgever, blijkt dat 80-90% van de mensen de dúúrzame energiebronnen willen: zon, wind en water. De stroom van de toekomst. En Zeeland heeft dat als geen andere provincie voorhanden!

7 dec 11: Inauguratie Ad van Wijk aan TU-Delft “Hoe kook ik een ei?” is de titel van zijn uitgegeven tekstboekje. We verspillen daarbij zo’n 98% van de gebruikte energie. Want in plaats van een ei te koken maken we (te)veel water heet en houden dat 5 minuten aan de kook, waarna we het hete water door de gootsteen spoelen, het ei snel met koud water afkoelen (laten schrikken) en de pan in een heet sopje afspoelen. Hoeveel beter zou het zijn om alleen het ei zelf voldoende op te warmen? Een auto verspilt nog veel meer energie. Voor het verplaatsen van ca 100 kg mens verplaatsen we tevens een ton staal met een verbrandingsmotor die zijn energie grotendeels in warmte omzet om een heleboel lucht opzij te duwen. Voor de energie de wielen aandrijft is er veel energie verloren gegaan aan omzettingsprocessen en het overwinnn van wrijvingsweerstanden in en buiten de constructie. Vier kleine elektromotoren in de wielen zouden het een stuk efficienter doen. De deurbel gebruiken we maximaal een uur per jaar. De overige 8759 uur staat de trafo energie te verspillen. In de EU gaat het om 200 miljoen deurbellen die samen 2 kolencentrales nodig hebben voor de energie. Met een zonnecelletje en een condensator zou het ook kunnen. En wat te denken van een eenvoudige trekbel of deurklopper zoals in vroeger tijden?

aug ’11: Overheid bevordert vuile energie Er gaat veel meer financiële steun naar fossiele en kernenergie dan naar duurzame energie. Kennisinstituut Ecofys en onderzoeksbureau CE Delft onderzochten de markt en concluderen dat in het rapport ‘Overheidsingrijpen in de energiemarkt’. Zo ging er in 2010 bij de productie van energie nog steeds 1,4 miljard euro overheidsgeld naar fossiele energiebronnen en kernenergie en 1,3 miljard euro naar hernieuwbare energiebronnen; honderd miljoen minder! Het rapport stelt verder dat de overheid het eindgebruik van energie (gedomineerd door fossiele energie) vorig jaar steunde met 4,6 miljard euro, onder meer via belastingkortingen en vrijstellingen voor grootverbruikers van energie. In totaal besteedde de overheid via 53 programma’s 5,8 miljard euro uit de schatkist aan fossiele energie tegenover slechts 1,5 miljard euro aan hernieuwbare energie.

18 mrt ’11: Bouw nieuwe kerncentrales oerstom Dat moet je concluderen als je de situatie in Japan volgt. Naast alle bekende argumenten tegen kernenergie is er een belangrijk argument bijgekomen. Je weet niet welke risico’s je loopt. Japan is het land met de beste kennis op het gebied van kernenergie. Ze hadden overal rekening mee gehouden. Behalve met deze onverwachte combinatie van aardbeving en tsunamie. Welke onverwachte gebeurtenissen staan ons in de toekomst te wachten? We weten het niet. Wat we wel weten is dat het klimaat verandert en dat het weer extremer wordt. De gevolgen daarvan zijn onvoorspelbaar. Er kan feitelijk van alles gebeuren. Ook bij ons. Dat is de boodschap van ‘Japan’. Energie van zon en wind wordt kleinschaliger en decentraal opgewekt. Gaat ergens iets stuk dan gaat de energieproductie op andere plekken gewoon door. Het risico is over zoveel eenheden gespreid dat bij duurzame energie de uitval van productie geen risico is.

16 feb 11: NASA bengt opwarming in beeld In een video-animatie heeft NASA de temperatuur van 1880 tot 2010 vergeleken met de gemiddelde temperatuur tussen 1951 en 1980. Deze afwijkingen zijn ingekleurd van blauw (kouder), wit (ongeveer gelijk) tot rood (warmer). NASA heeft niet de temperaturen zelf genomen, omdat die lokaal veel kunnen verschillen, maar de afwijking, en over een groter gebied. Ook heeft NASA in de animatie gekozen voor de gemiddelde afwijking over perioden van 5 jaar, in plaats van jaarlijks. De focus op individuele jaren kan misleidend zijn. “Het is niet belangrijk of 2010, 2005 of 1998 het warmste jaar was”, vertelt James Hansen, directeur van NASA’s onderdeel Goddard Institute for Space Studies (GISS). “De onderliggende trend is belangrijk.” (bron: Change Magazine)

18 jan ’11: Waarom windenergie in Heerhugowaard? Eerder dit jaar ging iemand in het Heerhugowaads Nieuwsblad vreselijk tekeer tegen moderne windmolens. Dat vroeg om een reactie. Vandaag in het huis-aan-huis blad (oplage 38.700) mijn antwoord. Ook bedoeld voor de raadsleden die op 25 jan a.s. over enkele initiatieven zullen stemmen. Geen uitgebreide argumentatie (dat ging niet in 600 woorden) maar alleen wat er nu op het spel staat. (De raad ging op 25 jan akkoord, maar met veel mitsen en maren…)

16 jan ’11: Bouw van fossiele centrales oliedom Dat moet je concluderen als je de olieprijsontwikkeling volgt (ca $100/vat) en de prijs van kolen en aardgas die daaraan gekoppeld zijn. Bovendien is nu wel zeker dat de CO2-prijs in de nabije toekomst zal stijgen. Duurzame energie krijgt voorrang op het net en het succes van duurzame energie is onmiskenbaar. Als over een paar jaar voor windturbines in Europa geen subsidie meer nodig is zal de groei van windenergie onstuitbaar zijn. Het is zeer de vraag of vuile centrales dan nog continue kunnen draaien. Lukt dat niet dan zal de kWh-prijs van die centrales omhoog moeten en is het uit met de goedkope fossiele en nucleaire stroom. Dat zal de markt sterk beïnvloeden. Is zo’n scenario wishful thinking? Steeds meer overheden kopen al hun energie duurzaam in. Bedrijven zoeken leveranciers die stabiele, goedkope en duurzame elektriciteit leveren. Wie elektriciteit van fossiele bronnen gebruikt weet vrijwel zeker dat de prijs de stijgende olieprijs volgt. Als je stabiele energieprijzen wilt, heb je bronnen nodig die gratis zijn, zodat alleen de stabiele kapitaalslasten de prijs bepalen. (bron: Technisch Weekblad)

19 dec 10: “Dit was Brandhout, goedenavond.” Met veel bombarie kondigde Brandpunt het item ‘Windenergie’ aan. Door ex-hoogleraar Kouffeld (centrale bouwer en atoomlobbyist) werd betoogd dat je met variabele duurzame bronnen conventionele centrales in deellast dwingt, waardoor die centrales meer energie gaan gebruiken en daardoor meer CO2 gaan uitstoten… Dat zou dus ook betekenen dat, als je thuis je TV uitdoet, je er voor zorgt dat er meer CO2 wordt uitgestoten… Beste Rob Kouffeld, dat geloof je toch zelf niet? Als dit al zo zou zijn, is dat eerder een pleidooi om dergelijke achterlijke centrales te slopen dan om duurzame energie te verketteren. Gelukkig heeft ons conventionele opwekvermogen voldoende kwaliteit om dit niet zo te laten zijn. De centrales hebben vrij vlakke rendementscurves. In het proefschrift van Bart Ummels is berekend wat de besparing op CO2 uitstoot is bij 12.000 MW windenergie. Zie het item hier onder: Grootschalige windenergie bespaart 19 miljoen ton CO2 per jaar. Nog lang niet iedereen schijnt te beseffen dat we zo snel mogelijk af moeten van centrales die alleen maar kunnen draaien door ze continue kostbare grondstoffen te laten verbranden waardoor ze de lucht vervuilen en het broeikaseffect versterken. Elke kWh die schoon opgewekt wordt met wind of zon leidt tot minder werk voor die vervuilende centrales. Dat ze door meer windenergie minder hoeven te draaien is nou juist precies de bedoeling!

23 nov 10: Al Gore sprak in Tilburg Namens ODE was ik er bij en maakte een videoverslag van de eerste 12 minuten op YouTube. Hoewel 98 procent van de deskundigen geen twijfel heeft over de oorzaken en desastreuze gevolgen van klimaatverandering is er een kleine groep die twijfel blijft zaaien. Enkele foutjes in het IPPC-rapport worden grotesk onder de aandacht gebracht om de aandacht van de problemen af te leiden. Lekker makkelijk, maar wij hebben maar één aarde en zonder die aarde kunnen we niet. De aarde kan wel zonder ons. Het wordt steeds duidelijker dat we onze eigen vernietiging bewerkstelligen. Daar helpt geen ‘Climategate’ tegen. Ga liever naar de site Change Magazine’ en hun dossier Climategate.

11 nov 2010: Dag van de Duurzaamheid Het NHD publiceerde al op 1 nov over de Dag van de Duurzaamheid 10 dagen later. Met een paar pioniers op het gebied van duurzaamheid in NH. Een touring-car vol bestuurders en beleidsmakers reden naar een aantal projecten in Noord-Holland. Na de Amsterdamse Bibliotheek werd het gezelschap door Kennemerwind ontvangen bij windpark Burgervlotbrug. Daar werd weer een karavaan met elektrische auto’s verwelkomd die van Texel af vertrokken waren en op weg waren naar Almere. Klik op de foto of voor het artikel hier en voor een videoverslag hier.

4 nov 10: Eerste windpark Heerhugowaard Het windpark tussen het Strand van Luna en de N242 bij de Stad van de Zon is voor de zomer van 2010 overeind gezet. Om het bedrijfsgereed op te leveren was het wachten op de kabelverbinding met het net. Dat had nog even wat voeten in aarde. De officiële ingebruikstelling op 4 november was een feest voor de toekomst en de jeugd die dan leeft. Zo’n 400 kinderen vierden dat met een disco en veel kabaal in de Waerdse Tempel. Nog meer kabaal van de N242 bij de stille molens in dit filmpje.

14 mei 10: Eerste molen windpark Heerhugowaard overeind Om de Stad van de Zon een echte ‘Kyoto’-wijk en CO2-neutraal te laten zijn levert alleen zonne-energie niet voldoende duurzame energie. Met de drie windmolens van elk 2,3 MW wordt de doelstelling ruim bereikt. Windmolens leveren een grote hoeveelheid energie. Op deze plek naar verwachting elk zo’n 5 miljoen kWh per jaar. Samen dus 15 miljoen kWh, voldoende voor ruim 4.000 huishoudens. (L) foto links: 1e molendeel zakt op fundatie; (M) foto midden: 4e mastdeel wordt geplaatst; (R) foto rechts: de gondel bijna op zijn plek.

29 apr 10: Lid in de orde van Oranje Nassau Het heeft Hare Majesteit behaagd mij te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Han ter Heegde van Heerhugowaard sprak de geridderden toe in de raadszaal, met de nadruk op vrijwilligerswerk. Maar ook de verdiensten voor het duurzame karakter van Heerhugowaard, inclusief de windmolens bij de Stad van de Zon, kwamen uitgebreid aan de orde. Het bleek zelfs hier en nu nodig om bepaalde politici het nut en de noodzaak hiervan nog eens nadrukkelijk te vermelden. Bekijk een video-verslag of lees hier de gesproken tekst van de burgemeester.

Grootschalige windenergie bespaart 19 miljoen ton CO2 per jaar In december 09 verschenen er enkele artikelen in de media over de variabiliteit en onvoorspelbaarheid van windenergie. Er werd gesuggereerd dat windenergie geen zinvolle optie is voor de Nederlandse elektriciteitsopwekking en zelfs mogelijk zou leiden tot een hoger brandstofgebruik en meer CO2 uitstoot. Niets is minder waar. Allereerst is het zo dat de variaties in de elektriciteitsvraag veel groter zijn dan de variaties in het aanbod van windstroom. Bovendien is de voorspelbaarheid van windstroom aanbod inmiddels goed genoeg voor een efficiënte inpassing. Bart Ummels publiceerde eerder dat jaar een proefschrift over de inpassing van grootschalige windenergie in de elektriciteitsvoorziening (zie voor interview WINDNIEUWS 3, juni 2009). Uit zijn studie blijkt dat minstens 12 GW vermogen aan windenergie zonder problemen kan worden ingepast in Nederland. Hiervoor zijn nodig: een goede voorspelling van de wind en een goed werkende Europese markt. Energie opslag is niet nodig. Ummels heeft op basis van beproefde gegevens (TenneT, KNMI) de elektriciteitsvraag en de elektriciteitsproductie door windturbines op land en op zee gemodelleerd. Daarin zijn alle bestaande en geplande centrales inclusief hun (deellast)-rendementen meegenomen. Eén van zijn conclusies is dat 12 GW windvermogen naar schatting 1,5 miljard EURO aan brandstof- en CO2-kosten bespaart en 19 miljoen ton CO2 per jaar. Deze CO2-besparing komt doordat bestaande elektriciteitscentrales worden afgeregeld en/of uitgezet. Elke MWh windenergie bespaart volgens zijn berekeningen bijna een MWh met fossiele energie opgewekte elektriciteit. Bestaande en nieuwe gascentrales hebben ook in deellast een hoog rendement en vergemakkelijken de inpassing van windenergie door hun flexibiliteit. Een eventueel rendementsverlies bij elektriciteitscentrales voor de inpassing van windenergie staat in geen verhouding tot de door windenergie bespaarde hoeveelheid brandstof en CO2.

Topeconoom Rifkin: niemand ziet de crisis die komt Het wordt belangrijk dat wij zelf in actie komen. En snel, want het roer moet NU om naar duurzaamheid. Topeconoom Rifkin geeft voortreffelijk aan waarom en hoe. We staan voor grote problemen, maar er zijn ook oplossingen. Als we die maar willen zien en oppakken kan het ook nu nog goed komen. Afstappen van elitaire energiebronnen en centrale energievoorziening en overstappen op duurzame energie. Gebouwen neerzetten die hun eigen energie opwekken en waterstof gebruiken voor tijdelijke opslag en transport van energie. Kijk en luister naar de onderbouwing van zijn uiterst serieuze boodschap.

3 mrt 10: Opening Hart van de Zon (naar de fotopagina van de Stad van de Zon) Heerhugowaard doet er wat aan in de Stad van de Zon. Een paar foto’s van de opening van het ‘Hart van de Zon’. De centrumtoren met daar onder de superzuinige supermarkt van Vomar. (L) Wat de Vomar er aan doet; (M) 72 appartementen te huur, je kunt zo terecht; (R) De feestelijke opening: officials aan het kleuren.

Ervaringen met energiebesparing Energiebesparing is de eerste stap in de omschakeling naar een duurzame energievoorziening. Maar hoe pak je dat in je eigen huis aan? Rond de jaarwisseling voegde ik op deze site een nieuwe pagina toe over mijn energiebesparende maatregelen thuis. En dat zijn er nogal wat! Op de pagina foto’s met beschrijvingen van de in de loop der jaren getroffen maatregelen. Klik naar de pagina energiebesparing voorbeelden en doe er uw voordeel mee. Op 13 jan 10 bracht Milieu Centraal het nieuws dat bewoners van jaren ’70 woningen nauwelijks op de hoogte zijn van het bestaan van de subsidie op isolatieglas en het lage BTW-tarief voor isolatie. Informeer bij Milieu Centraal!

Een andere Mr.W Het blijkt voor sommige mensen moeilijk om het nut van windenergie te begrijpen en te waarderen. Misschien kan het filmpje over Mr. W. daarbij helpen. Bekijk het filmpje over Mr. W. op You-tube. Eind 2009 al door zo’n 2 miljoen mensen het hoogst gewaardeerd! Heel mooie informatie over windenergie staat sinds kort op de site van Eneco. Zelf doen kan bij meerdere regionale windcoöperaties, zoals Kennemerwind in Alkmaar/Heerhugowaard. Voor andere windcoöperaties zie de site van ODE.

2 nov 09: Noordhollandse Helden Een door Henny Huisman en RTV-NH in opdracht van de provincie Noord-Hollland opgezet spel met een heuse competitie en verkiezingen moest leiden tot een Noord-Hollandse Held. Van de talloze voorgedragen personen kwamen er 16 in de finale. Een beetje emotie kan flink stemmen trekken. Kennemerwind had mij voorgedragen, maar werken aan duurzame energie is blijkbaar onvoldoende. Het werd echter interessant genoeg gevonden voor een entreefilmpje(doorschuiven naar de start na 1.58 minuten). De door de makers getoonde titel ‘mede-architect’ klopt niet en is teveel eer.

26 spt 09: Afscheid van het ODE-bestuur Op een ledenvergadering tijdens de viering van het 6e lustrum van ODE nam ik afscheid van het bestuur van ODE. In 2002 kwam ik in het bestuur en werd secretaris, van 2003 tot 2008 was ik voorzitter tot ik in Ernst Vuyk een goede opvolger vond. Tot Peer de Rijk als nieuwe secretaris kon worden geïnstalleerd was ik weer tijdelijk secretaris. Ook nu blijft er nog werk genoeg aan ODE, zoals de WINDNIEUWS, BODE en website. Aan de geraniums en ander huiselijk leed kom ik voorlopig nog niet toe. De bedankjes van Frans (E-transitie), John (Zeeuwind), voorzitter Ernst (ODE) en de ODE-leden in de zaal waren hartverwarmend.

23 spt 09: Stad van de Zon officieel geopend Op 23 spt is de Stad van de Zon officieel in gebruik gesteld door prins Willem Alexander, in aanwezigheid van minister Cramer, commissaris van de Koningin Borghouts en gedeputeerde Baggerman, het college van B&W en talloze anderen. Een groot deel van de dag (en avond) was er feest in de wijk voor bewoners en belangstellenden. Bekijk het interview dat New-Energy.TV maakte met mij. Op een symposium werd gesproken over het bijzondere van deze eerste Kyoto-wijk waar een boek over is samengesteld dat als eerste aan de kroonprins werd aangeboden. Het is te bestellen bij Uitgeverij Aeneas. Klik hier voor mijn tekst en foto als ‘ex-Projectleider Energie’. (Klik nog eens voor een leesbare tekst)

9-9-9: Dag van de Duurzaamheid Op de dag van de duurzaamheid waren op een groot aantal plaatsen in het land demonstraties van duurzame activiteiten. Zo ook aan de Wogmeer in Spierdijk, waar bij een tot woonstede verbouwde boerderij een zelfgebouwd windmolentje werd opgericht en aan het net gekoppeld. Naast de al aanwezige zonnepanelen wekt deze windmolen stroom op voor het eigen gebruik van ‘De Nieuwe Proef’. Het bouwplan is afkomstig uit het Windturbine Receptenboek van Peter Broekmeulen. Met € 500, een week werk en veel hergebruikt materiaal was het voor elkaar volgens de maker. Een veld met zonnepanelen is in voorbereiding.

20 aug 09: Opening windpark Burgervlotbrug Op 19 aug is het windpark Burgervlotbrug officieel in gebruik gesteld door minister Cramer, in aanwezigheid van gedeputeerde Heller, B&W van Zijpe en 100 anderen. Het Radio-1 Journaal maakte er een item van, het werd gemeld op divers internetsites en de regionale media zoals de Schager Courant en SchagenFM schreven er over en publiceerden foto’s. Het ministerie van VROM stuurde een nieuwsbericht rond en plaatste het op de VROM-website. De obligaties (1.000 euro, rente 8%!) zie: www.ecowind.nl werden ruim overtekend. (Schager Courant Jan Mol / foto John Oud)

zomer ’09: VROM brochure windenergie op land Onder de titel Landelijk Uitwerking Windenergie (LUW), werken Natuur- en milieuorganisaties, NWEA, ODE, IPO, VNG, de ministeries van EZ, LNV, Defensie en VROM samen aan het realiseren van windenergie op land. Eind 2011 moet de verdubbelingsdoelstelling (2000 MW extra windenergie vermogen), op een verantwoorde manier zijn vergund of gerealiseerd. Centraal staat het oplossen van ruimtelijke knelpunten op de korte termijn. Voor de langere termijn gaat het er om een visie te formuleren, zodat windenergie ook na deze kabinetsperiode verder door kan groeien. Omdat de belangen van betrokken partijen niet gelijk zijn, vergt het de nodige inzet om met elkaar de ambitie te realiseren. In dit werkplan spreken de organisaties samen af, te gaan werken aan windenergie op land. De mogelijkheden voor windmolens op land moeten maximaal benut worden. Volgens ODE kan Nederland in 2020 ruim 6.000 Megawatt vermogen aan windmolens op land worden geplaatst. Met het huidige overheidsbeleid voor wind op land gaat Nederland deze doelstelling niet halen. ODE pleit voor extra inzet en maatregelen.
Download de brochure Klik hier voor het interview met Cees Bakker (ODE / Kennemerwind) in de VROM-brochure “De groei van windenergie op land”. Download de volledige brochure “De groei van windenergie op land” bij het Ministerie van VROM.

11 juli 09: Windpark Burgervlotbrug bedrijfsgereed Op vrijdag 10 juli 09 is het windpark bedrijfsgereed opgeleverd. Het werk is gereed en de molens kunnen hun werk gaan doen. Hier en daar moeten nog wat kleine puntjes op de i gezet worden en het grondwerk ligt nog even stil, maar dat wordt de komende tijd afgerond. Het gras is ingezaaid zodat het er binnenkort allemaal keurig groen bij ligt en de pachters van de grond weer hun gang kunnen gaan. Als de schapen weer grazen zal er van de bouwactiviteiten niets meer over blijven dan een rijtje prachtige molens die op een gemiddelde dag elk 7.000 kWh schone stroom opbrengen.

7 juli 09: Windsymposium met ‘Don Quichot in Holland’ Vandaag was ik weer op de Maasvlakte voor het Windsymposium van het ministerie van VROM, waar onder meer minister Cramer sprak. Ook kritisch econoom Ton Bade en prof dr Gerard van Bussel met interessante bijdragen. En waar het werkplan voor de groei van windenergie op land gepresenteerd werd, met daarin o.a. een interview met ondergetekende. Het wordt de komende tijd in 15.000-voud verspreid onder mensen die het nodig hebben. Aan elkaar geschreven door Chris Westra. Dat mocht er wel even bij. Het werkplan is hier te downloaden. (Let op: 2,4 MB pdf). Of alleen het interviewop p15 (pdf 47 kB).

7 jul 09: Don Quichot in Holland Minister Cramer tijdens het symposium en twee foto’s van de voorstelling.

14 juni 09: Don Quichot in Holland Gehoord van de voorstelling ‘Don Quichot in Holland’? Op 14 juni jl was de premiere van de voorstelling op de Maasvlakte. Nog tot 11 juli zal dit spektakel te zien zijn. De regionale tv-zender ‘Antenne Rotterdam’ maakte er een wat licht ironisch item van. Er komen veel dingen aan de orde. Ook het project Burgervlotbrug van Kennemerwind. Te zien op: Antenne Rotterdam

28 mei 09: Windpark Burgervlotbrug staat overeind De 9 molens van Burgervlotbrug staan overeind. In juni worden kabels aangesloten en de installaties in de molens gecheckt voor ze in bedrijf gesteld worden. Begin juli zullen ze gaan produceren. New-Energy TV maakte opname met interview op het windpark. Klik op deze link voor het item.

23 mei 09: ALV en excursie ODE naar Burgervlotbrug De eerste excursie, nog voor het windpark afgebouwd was. De algemene ledenvergadering van ODE werd gehouden in eetcafe ‘Halfweg’ te Burgerbrug, waar de leden ook een presentatie kregen over de geschiedenis en de bouw van het windpark. Daarna bezochten de leden het windpark ter plekke.

19 mei 09: Windpark Burgervlotbrug ontstaat in Zijpe Na ruim 16 jaar voorbereiding komt eindelijk het windpark van Kennemerwind in Burgervlotbrug van de grond. En wat een prachtig geheel ontstaat hier. Een lokale ondernemersvereniging was zo enthousiast dat ze onmiddellijk een excursie organiseerden. ‘Dit project straalt allure en ondernemingslust uit’, volgens deze ondernemers. Dat zijn mensen die door hebben hoe je dingen van de grond krijgt. Daar is mee te praten. Te lang zijn we alleen bezig geweest om te proberen tegenstanders tevreden te stellen. Dat lukt nou eenmaal niet. Grotendeels tijdverspilling.

7 mrt 09: De Schager Courant over windprojecten in Zijpe Het Noordhollads Dagblad – Schager Courant – liet mij aan het woord over de projecten van Kennemerwind in Zijpe. De bouw van windpark Burgervlotbrug is op 2 feb 09 gestart met het heien van de 16 palen per molen. Dat was de krant niet ontgaan en plaatste eerder een foto van de heiwerkzaamheden. Inmiddels zijn die achter de rug en wordt gewerkt aan de funderingen. Windmolens zijn prachtig en zijn nodig omdat we moeten stoppen met het milieu te vervuilen met de uitstoot van allerlei vuiligheid die bovendien de klimaatverandering veroorzaakt. Noordholland is slecht voorbereid op rampen zoals een dijkdoorbraak stond er in diezelfde krant. En dat dreigt op afzienbare tijd mogelijk te worden, uitgaande van de kansberekeningen en de stijgende zeespiegel die we aan onszelf te wijten hebben.

27 feb 09: Het AD over energie De bijlage van het Algemeen Dagblad ging geheel over ‘Energie’. Gevraagd naar mijn visie op energie in de bestaande bouw kwam mijn ervaring in de bouw goed van pas. Isoleren, isoleren en nog eens isoleren. Het verlaagt je energierekening en zorgt ook nog eens voor een zeer comfortabel huis. Immers door de buitengevel of dak te isoleren blijft de binnenwand warmer. Dat zorgt voor behaaglijkheid en je kunt de thermostaat daardoor zelfs een graadje lager zetten! Vochtproblemen worden opgelost met isolatie, want de kans op condens vermindert. Wie verder wil gaan kan denken aan een zonneboiler of zonnepanelen op het dak. Alle beetjes helpen. Zelf heb ik de combiketel de hele zomer uit staan. Warm water en stroom krijg ik van de zon. Alles bij elkaar kun je op een eenvoudige manier energie besparen. Goed voor het milieu en goed voor je eigen portemonnee. En je huis wordt er nog comfortabeler van ook! (Overigens ben ik geen directeur van de Stichting Ode, maar bestuurslid en ex-voorzitter van de Vereniging ODE – Organisatie voor Duurzame Energie.

6 dec 08: Olieprijs onder de 40 dollar Op Sinterklaasdag duikelde de olieprijs tot onder de 40 dollar per vat. En het eind lijkt nog niet in zicht. Het lijkt niet op te kunnen, maar dit is een gevolg van de financiële crisis, die daarmee zorgt dat het energieprobleem alleen maar erger wordt. Oorzaak: Oliemaatschappijen investeren niet in het winnen van meer (moeilijk winbare) olie. De (staats)oliemaatschappijen in het midden oosten verdienen niet de minimaal 90 dollar per vat die zij als regering nodig hebben om de begroting rond te krijgen. Dat gaat de recessieproblemen verergeren. Ondanks alles zal er meer olie gebruikt worden terwijl er minder omhoog gepompt wordt. De productie daalt jaarlijks met zo’n 6 a 7 procent terwijl de vraag zal blijven stijgen. “Waar zal de volgende olie-oorlog worden uitgevochten?” was een vraag tijdens Energy-Square, een debat van het FD met Shell en mensen van Clingendaal.

15 okt 08: Al Gore op voorpagina NHD Op de voorpagina publiceerde het Noordhollands Dagblad een kort verslag van het optreden van Al Gore in de Evenementenhal te Aalsmeer. Belangrijste item: ga niet in de fout door kolen- of kerncentrales te bouwen. Duurzame bronnen zoals wind en zon moeten we gebruiken voor onze toekomstige energievoorziening. Daarvoor pleiten steeds meer mensen. Willem Vermeend zegt: neem een wet aan die bestaande regels en belemmeringen voor twee jaar buiten werking stelt, waardoor er gewoon begonnen kan worden met de noodzakelijke voorzieningen.

15 okt 08: Interview NHD over duurzame windenergie van Coöperaties Vandaag publiceerde het Noordhollands Dagblad op pagina 3 een interview met Kennemerwind voorzitter Cees Bakker. De Urgenda toer bezoekt deze week Noord-Holland en dus werd een ‘pionier’ op het gebied van duurzaamheid benaderd. Je eigen energie schoon opwekken is en blijft een effectieve manier om iets te doen aan de energievoorziening van de toekomst. ‘Volksenergie’, zoals een ander een kropje sla teelt in zijn volkstuintje, wekken wij energie op in ons windpark.

4 okt 08: Olie op 90 dollar Deze zomer is de olieprijs fors gedaald. Het zijn bovendien onzekere tijden door een om zich heen grijpende kredietcrisis. Daardoor schuift de naderende energiecrisis op de achtergrond en kan de olie zelfs tot onder de 100 dollar per vat dalen. Maar hoe lang nog…? Deskundigen van Clingendael voorspelden kort geleden dat de prijs niet meer onder de 110 dollar per vat zou dalen. Dat gebeurde op 1 sept toch. Is er nu wellicht weer enige stabilisatie?

2 spt 08: Oliemiljardair propageert en investeert in windenergie Elk jaar verlaat 700 miljard dollar de VS voor de import van olie. Dat is vier keer meer dan de Irak-oorlog kost en het brengt onze economie om zeep. Er is actie nodig. Dat zegt oliemiljardair T.Boone Pickens (80). Zelf bouwde hij in het olierijke Texas het grootste windpark van het land. En hij vertelt de Amerikanen wat hij er van denkt in een TV-spotje dat deze zomer avond aan avond werd uitgezonden. De volgende Amerikaans president zal een stuk groener zijn. Zowel McCain als Obama roepen dat luid en duidelijk.

28 juni 08: Olie boven 140 dollar Volgens sommige analysten zit er nogal wat lucht in de olieprijs en kan elk moment een daling optreden. Ondanks die verwachtingen is die prijs nog niet teruggevallen maar enige tijd rond de 135 dollar gebleven. Vandaag publiceerde de Volkskrant een grafiek van gisteren waar de 140 dollar grens werd gepasseerd. Ook de CO2 werd duurder…

20 juni 08 – Film: Global Warming, een hype? Kort geleden verscheen in een aantal edities van de GPD (regionale dagbladen) een artikel over het streven van sommige mensen om naar energie nul te gaan. Daarin stonden Arie Kroon en ondergetekende centraal. Het artikel was voor Remon Claassen van de Willem de Koning Academie (R’dam) aanleiding om zijn afstudeerfilm te wijden aan Global Warming. Een interview werd opgenomen in zijn (geslaagde) afstudeerfilm die vanuit You-Tube start, of als u op de foto klikt. (Pas op: de film bevat enkele schokkende beelden!) In de film wordt duidelijk waar ODE – Organisatie voor Duurzame Energie voor staat. Voor een schijntje kunt ook u lid worden. Klik op ODE en meldt u aan. Doen!

18 juni 08: Energierapport 2008: Meer ruimte nodig voor duurzame energie Vandaag presenteerde minister Van der Hoeven (EZ) haar EnergieRapport 2008 in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag. De transitie naar een duurzame energievoorziening is absoluut nodig. De energievoorziening moet gevarieerder, schoner en slimmer. De FES regeling wordt aangepast om de baten van onze fossiele energie te kunnen gebruiken voor de energievoorziening van de toekomst. Er is ruimte nodig voor een duurzame energievoorziening. Om steeds meer decentraal opgewekte energie in te kunnen voeren in het net, moet het net geschikt gemaakt worden.

22 mei 08: Olie schiet door tot boven 130 dollar Het wordt eentonig, maar de olieprijs blijft record na record breken. Een liter loodvrij kost inmiddels 1,63 euro. Het einde van de stijging is nog niet in zicht. De tarieven voor stroom en gas zullen per 1 juli 08 flink gaan stijgen. De olieprijzen worden hierin met vertraging doorberekend. Omdat tegelijk de euro een stuk duurder geworden is ten opzichte van de dollar, valt de prijsstijging van de energie nog reuze mee…

21 mei 08: Raad van State verwerpt beroep KP tegen bouwvergunning Kennemerwind Vandaag heeft de Raad van State het beroep van het Kritisch Platform Ontwikkelingen Zijpe tegen de door de gemeente Zijpe aan Kennemerwind en partners verstrekte bouwvergunning ongegrond verklaard. Eerder had de Bestuursrechter in Alkmaar deze uitspraak al gedaan, maar het KPOZ was in hoger beroep gegaan. De bouwvergunning voor het windpark van 9 stuks V52 van elk 850 kW langs het Noordhollands Kanaal ten noorden van Burgervlotbrug is hiermee vrijwel onherroepelijk. Er loopt nog een ander beroep, maar dat is volgens juristen grotendeels een herhaling van zetten waar we geen moeilijkheden van te verwachten hebben.

7 mei 08: Olie door 120 dollar grens De olieprijs bereikte de grens van 120 dollar per vat. Daarmee zal op korte termijn de energieprijs weer gaan stijgen en het nemen van maatregelen om energie te besparen weer aantrekkelijker worden. Ook duurzame energie wordt daarmee weer aantrekkelijker. In een (nog) intern rapport van ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) concluderen onderzoekers dat windenergie al goedkoper is dan kernenergie. Het is ook om veel anderen redenen aantrekkelijker dus trek de enig juiste conclusie.

24 apr 08: Kennemerwind helpt molentoerisme op gang Vrijdag 2 mei waren 20 Duitse studenten met hun begeleiders naar Noord-Holland gekomen om daar gerealiseerde windparken van dichtbij te kunnen zien. Ze werden rondgeleid door Kennemerwind. Gestart werd aan het strand van Egmond aan Zee. Dankzij het heldere weer waren de zeewindmolens vanaf het strand zichtbaar. Ook werd het informatiecentrum van Noordzeewind bezocht. Na een toer langs diverse moderne windmolens werd de Heerhugowaardse ‘Stad van de Zon’ aangedaan, waar volgend jaar windturbines langs de N242 zullen verschijnen. Daarna ging de excursie richting Wieringermeer, waarbij onderweg nog een moderne windmolen werd bezocht en vanuit de gondel van het uitzicht werd genoten. Internationaal blijkt er belangstelling te zijn voor excursies naar windenergie projecten. Kennemerwind werkt hier graag aan mee, omdat zij mensen graag van dichtbij laat kennismaken met deze opwekkers van grote hoeveelheden schone energie. Vaak zijn projecten in andere landen minder goed toegankelijk. Kennemerwind werkt op dit moment aan plannen voor windenergie langs het Noordhollands Kanaal in de gemeente Zijpe. Kennemerwind is één van de 14 regionale Nederlandse Windcoöperaties van en voor burgers, waarin particulieren participeren en die samenwerken in de Vereniging ODE – Organisatie voor Duurzame Energie te Utrecht.

24 apr 08: LLiNK, kleine omroep met grote idealen en ambities krijgt 100% duurzame stroom Omroep LLiNK gebruikt voor haar programma’s voortaan schone windenergie. De samenwerking met de Windunie werd vandaag in Lelystad gesymboliseerd met de adoptie van een ‘eigen’ windmolen. De presentatrice Floortje Dessing en omroep LLiNK steunen daarmee de Windunie (Stan Houppermans) in het streven om mensen van schone energie te voorzien. De presentatrice nam samen met collega Bas Westerveel de overstap naar duurzame energie en abseilden daartoe onder grote belangstelling van de media vanaf de top van de windmolen op 70 meter hoogte naar beneden. Vanaf 24 april wordt alle CO2-uitstoot van LLiNK en in het bijzonder voor de programma’s ‘3 op Reis’ en ‘Aanpakken & Wegwezen’ gecompenseerd.

16 apr 08: Olieprijs boven 110 dollar We houden de olieprijs in het oog. Telkens als de prijs weer een tiental dollars per vat is gestegen publiceren wij een grafische weergave van de prijsstijging. Op die manier worden mensen met hun neus op de feiten gedrukt. Fossiele grondstoffen zijn te kostbaar om zomaar te verbranden. Duurzame Energie is onontkoombaar en wordt dankzij de prijsstijgingen steeds aantrekkelijker. En dat schijnen nog veel mensen nodig te hebben om in actie te komen.

13 apr 08: Al Gore gaat verder met nieuwe slideshow De slideshow die Nobelprijswinnaar Al Gore laat zien in An Inconvenient Truth heeft hij een paar duizend keer laten zien op zijn wereldwijde toer. Onlangs heeft hij tijdens de TEDTalks voor het eerst een nieuwe getoond en de video staat nu online. We zien Gore een update geven. ‘CSI: Climate’ noemt hij zijn grafieken. Gore gooit al zijn politieke retoriek in de strijd. Hij komt ook met een concrete, mondiale oplossing: een omzetneutrale CO2-belasting. ‘Put a price on carbon, the exhaling breath of our modern society.’ Over de klimaatsstellingen van de drie presidentskandidaten Obama, Clinton en McCain is Gore in het nagesprek duidelijk: ‘Ze zeggen de juiste dingen, maar hun voorstellen gaan niet ver genoeg. Het is aan ieder van ons om dat langs democratische weg te realiseren.’

12 apr 08: Cees treedt af als ODE-voorzitter Op de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 12 april 08 in Zoetermeer trad Cees terug als voorzitter van ODE en droeg de hamer over aan Ernst Vuijk. Een opvolger als hij komt niet elke dag op je weg. Daar moet je gebruik van maken. ODE kan daardoor weer verder doorgroeien. Cees was voorzitter sinds de ALV van 2003. Hij blijft overigens in het bestuur als voorzitter van de Windsectie, webmaster en totdat de vacature is opgevuld ook nog als secretaris. Daarnaast is hij nog eindredacteur van het tijdschrift WINDNIEUWS dat door ODE wordt uitgegeven.

28 mrt 08: ODE-voorzitter op TV-Gelderland over subsidie voor zonnestroom Omdat per 1 april een nieuwe subsidieregeling van kracht wordt is er veel belangstelling van consumenten voor zonnepanelen. De SDE-subsidie kan echter tegen vallen waarschuwt Cees als ODE voorzitter in een gesprek voor het programma ‘Hallo Gelderland’ op TV-Gelderland. Het item begint na 12.20 minuten.

26 feb 08: Afwijzen windmolens Woerden verkeerd signaal op verkeerd moment Op het moment dat het kabinetsbeleid naar de praktijk vertaald wordt, wijst de eigen minister een vrijwel gereed plan af. Riek Bakker in het FD van 25 feb: “Nederland, wereldberoemd om zijn prachtige windmolens, heeft grote moeite met de plaatsing van de moderne opvolgers ervan, de windturbines. De inpassing in het landschap zou lelijk zijn. Het subjectieve wordt collectief gemaakt. Van die tegenstand snap ik echt niets. Het is niet rationeel, maar getuigt van sentimenten over een oud-Hollands landschap waar ouderwets draaiende molens in passen. Bij dat beeld hoort dan in deze tijd trouwens ook ijspret met koek en zopie. Maar ja, met de opwarming van de aarde zal dat niet – meer – tot de mogelijkheden behoren. Dus: kiezen voor windenergie is kiezen voor ons milieu. We zijn niet meer in de tijd van vóór de komst van de stoomtrein. Vooruitgang betekent weerstand breken, urgentie creëren om het algemeen belang te dienen. Met de klassieke houding ‘not in my backyard’ schiet Nederland niets op.” (Riek Bakker is adviseur op het gebied van strategische planvorming in de ruimtelijke ordening, landschap, stedenbouw en infrastructuur)

3 jan 08: Olie bereikt 100 dollar grens De olieprijs bereikte op de eerste werkdag van 2008 de magische grens van 100 dollar per vat van 159 liter. Zorgen over dalende Amerikaanse olievoorraden en opgelaaid geweld in Nigeria dreven de prijzen op tot een nieuwe recordhoogte. De Amerikaanse regering liet weten dat zij niet van plan is haar strategische oliereserves aan te spreken om de druk op de markt te verlichten. Ook de organisatie van olie-exporterende landen OPEC zei niets te kunnen doen om de olieprijs te drukken omdat haar leden al op volle capaciteit olie oppompen. Een hoge oliefunctionaris in OPEC-land Libië zei dat de tijd van goedkope olie simpelweg voorbij is.

2 jan 08: Kunnen die Volkskrant-columnisten weg? Vandaag Jan Mulder, als invaller voor Martin Bril, evenals Herman Koch allemaal barstens vol vooroordelen tegen windenergie. Wat te denken van ‘geraas van het windturbinepark (alsof het grootste vrachtvliegtuig ter wereld daalt)’en ‘nog een parkje windmolenterreur bij Meedhuizen’? “Als ik onder een windturbine sta hoor ik alleen maar auto’s,” merkte WimBart Stoop op tijdens een discussie over milieubeleid in Heerhugowaard. Ga zelf eens luisteren en hoor ook dat WimBart gelijk heeft. Wat willen die leugenachtige columnisten nou eigenlijk? Eeuwig stralende kernenergie en/of vuile kolen? Voor mij graag een klein beetje van die zes miljoen kWh schone windenergie die zo’n stille 2 MW molen opwekt!

21 dec 07: Kan die Vara-komiek weg? Dat vraagt Nausicaa Marbe zich af in De Volkskrant. Hufterigheid wordt tegenwoordig in familieporties opgediend. De geringste aanleiding voldoet om een keel op te zetten. Vaak borrelt de agressie op als de schreeuwer zelf in gebreke is of zich te goed voelt voor de dienende rol die hij beroepsmatig vervult. Dat wordt dan direct een partijtje intimideren, op de eigen borstkas trommelen, volume produceren – het repetoire van de holbewoner.”

14 dec 07: NCRV Klimaatshow ODE was voor de Klimaatshow uitgenodigd en daarbij met twee man aanwezig. Klik op de link uitzending gemist en de Klimaatshow van 14 dec 07 op Ned-2 komt alsnog op uw scherm. Op tijdstip 49:50 komt de presentatrice met een hapje op WimBart Stoop af waarna hij – als enige uit het publiek onvoorbereid – de gelegenheid neemt zijn stem nog even te laten horen. In de uitzending is flink geknipt. Zo ook uit de introfilm van 2050 de constatering dat men begin deze eeuw terecht heeft ingezet op windenergie, dat ook in 2050 nog voor (een deel van) de energievoorziening zorgt. Het decor en tv-beeld toonde regelmatig draaiende windturbines, als zichtbaar element van de noodzakelijke duurzame energie.

13 dec 07: LED-spot ideale vervanger van halogeenspot Het is voor de leek soms nog even zoeken, maar LED verlichting is duidelijk in opmars. Na enkele experimenten met hele kleine spaarlampjes en een eerste gewoon LED-lampje, heb ik nu LED-spotjes aangeschaft die een prachtig alternatief zijn voor de 50 Watt halogeenspotjes in de doe-het-zelf armatuurtjes van de bouwmarkt. Die had ik natuurlijk al onmiddellijk vervangen door iets zuinigers. LED spotlampjes met GU-10, E14 of E27 fitting zijn gewoon te koop, hebben slechts 1 LED van 3 Watt en doen het uitstekend als accentverlichting. Of het de beloofde levensduur haalt proberen we uit, maar ook LED-licht brandt bij mij niet overbodig. Let wel even op de kleur: warmwit als het sfeer moet hebben zonder kermis.

23 okt 07: Waar belegt u in? “Windenergie groeit sneller dan de Chinese economie,” citeert de bank het ECN. Ja, al jaren groeit windenergie met dubbele cijfers zo hard dat (toe)leveranciers het moeilijk hebben de vraag bij te benen. Nu ook gevestigde banken als ABN-AMRO windenergie op hun waarde weten te schatten kunnen we concluderen dat windenergie definitief is doorgebroken. Voor wie het nog niet besefte moet hiermee duidelijk zijn dat de oude tegenstribbelaars zoals ir. H. Halkema, prof. P. Lukkes en hun NKPW definitief zijn uitgerangeerd en verworden tot randfiguren.

20 okt 07: Afscheid Kees Daey Ouwens Nadat hij op 14 september in Utrecht zijn afscheidsrede hield voor een overvolle zaal collega’s, vrienden en minister Cramer die op de hoogte waren van zijn naderende einde, was ook de afscheidsbijeenkomst in Eindhoven weer indrukwekkend om de grote hoeveelheid mensen – binnen en buiten de energiewereld – die Kees tot zijn vrienden mocht rekenen. Van de 900 op de lijst waren er 300 uitgenodigd en aanwezig. Een tiental van hen kwam aan het woord tussen de muziek die ze voor hem hadden uitgekozen. Dat Kees, behalve een groot deskundige, een bijzonder mens was kwam daarin wel heel duidelijk naar voren. Op de foto speelt ex-collega Evert Sjoerdsma een melancholisch stukje muziek op zijn zelfgebouwde accordeon.

10 okt 07: Kees Daey Ouwens overleden Vandaag is Prof. Ir. Kees Daey Ouwens overleden. Hij was emeritus hoogleraar Ontwerpen van duurzame energiesystemen en heeft een belangrijk stempel gedrukt op het beleid over Duurzame Energie. Vijftig jaar geleden fabriceerde Daey Ouwens de eerste Nederlandse zonnecel. Kees Daey Ouwens was als hoogleraar verbonden aan de TU Eindhoven en de TU Delft en is specialist op het gebied van nieuwe energie zoals energie uit biomassa, zon, wind en waterkracht. Hij was werkzaam bij Shell, Philips, ECN en de overheid. Hij was de drijvende kracht achter het Provinciaal Bureau Energie van Noord-Holland dat in Castricum het eerste Nederlandse Zonnehuis bouwde. Hij was secretaris / projectleider van de Brede Maatschappelijke Discussie over energie in de jaren zeventig. Het leven van Kees Daey Ouwens is sterk verbonden met de ontwikkeling van duurzame energie in al zijn vormen. Tot het laatst was hij actief in allerlei nieuwe ontwikkelingen zoals Opgewekt.nu, de Groene Bilderberg Conferentie en vele andere. Uiteraard was Kees Daey Ouwens lid van ODE – Organisatie voor Duurzame Energie.

8 okt 07: Veel geld naar Duurzame Energie Vandaag heeft het Rijk een energie-overeenkomst gesloten met Energy-Valley, een samenwerkingsverband van Noord-Holland en de drie noordelijke provincies. Er komt de komende jaren veel geld beschikbaar voor o.a. energieprojecten. Ook uit Europa komt hier geld voor. Vandaag werd ook bekend dat ontwikkelaar Evelop samen met het ABP en PGGM tot een half miljard euro gaat investeren in duurzame energie projecten van Evelop. De Triodos bank gaat een fonds hiervoor beheren. Belangrijk voordeel hiervan: de snelheid waarmee over projecten besloten kan worden.

28 spt 07: Olieprijs boven 80 dollar per vat Vandaag steeg de olieprijs voor het eerst boven de 80 dollar per vat. In bijgaande grafiek van De Volkskrant is het verloop van de olieprijs te volgen in relatie met de koers van de euro en de rente. Met een hoge olieprijs wordt duurzame energie vanzelf aantrekkelijker. De zwarte pijl omlaag moet een vergissing zijn…

18 spt 07: Minister Cramer presenteert trendbreuk Vandaag presenteerde ook VROM Minister Jacqueline Cramer haar begroting en de uitwerking daarvan in ‘Nieuwe energie voor het klimaat’, het werkprogramma schoon en zuinig. Het was een inspirerende bijeenkomst van een bevlogen strijdbare minister die ‘gaat voor een trendbreuk’. “Bedrijven met oplossingen voor energie en klimaatvragen gaan een gouden toekomst tegemoet met een groen randje” springt van de eerste bladzijden van het werkprogramma. Want een koolstofarme economie is uiteindelijk een succesvolle economie. Dat gaat Nederland ook in Europa bepleiten, want een aantal dingen kan niet zonder Europa tot stand gebracht worden. Het kabinet zet in op marktprikkels, normen, innovatie, stimuleren en diplomatie, maar houdt de stok achter de deur voor als in 2010 blijkt dat die nodig is.

12 spt 07: Kamerleden bijgepraat over zonne-energie ODE – ‘Organisatie voor Duurzame Energie’ en de branchevereniging ‘Holland Solar’, hebben in Den Haag enkele Kamerleden bijgepraat over stimulering van zonne-energie. Tijdens de bijeenkomst ontkrachtte prof. dr. Wim Sinke (ECN) vijf mythes rondom Photo-Voltaïsche zonne-energie, zoals ‘alleen geschikt voor de Sahara’. Jadranka Cace, voorzitter van de ODE Sectie Zon, verhelderde het belang van zonnestroom. Met zonnestroom kan iedereen meedoen met de energietransitie. Niet alleen door de opgewekte schone elektriciteit, maar het versterkt ook energiebesparing. Mensen met zonnepanelen blijken aanmerkelijk minder energie te gebruiken dan de gemiddelde Nederlander. Afgesproken is dat de kamerleden zullen worden uitgenodigd voor een werkbezoek aan de “Stad van de Zon”, waar het grootste zonnestroomproject ter wereld in de woningbouw wordt gerealiseerd. Klik hier of op de foto voor een reportage met interview op New-Energy.TV.

28 jul 07: Europa massaal over op windenergie Het Technisch Weekblad signaleert een duidelijke trend: de groei van windenergie wordt nog slechts begrensd door de mogelijkheden van de fabrikanten om tijdig voldoende windturbines te leveren. Het succes is niet te stuiten. Tegenstand van mensen die krampachtig vasthouden aan nostalgische denkbeelden over hoe zij denken dat een landschap er uit hoort te zien, leidt hooguit tot vertraging van bepaalde projecten. De belachelijke denkbeelden van de bejaarde ir. Hans Halkema worden al jarenlang door de praktijk gelogenstraft. Windenergie groeit met ongekende cijfers. Welke techniek haalt die 30% jaarlijkse groei? (Alleen zonnestroom in landen met een betere financiering dan in Nederland…)

13 juli 2007: KRO-TV over Klimaatzwendel De waarheid over de klimaatverandering is ongemakkelijk zoals Al Gore liet zien. Het probleem is te veelomvattend voor een leek om het nog te kunnen overzien. Een film over de zogenaamde klimaatzwendel leidt daarom niet gemakkelijk tot een beter begrip, ook al omdat de discussie daarna niet door echte deskundigen wordt gevoerd. Het zou prettig zijn als we ons geen zorgen hoefden te maken over het klimaat. Twijfelzaaiende klimaatsceptici worden daarom graag geloofd. Maar sceptici zijn volgens Sible Schone van het Klimaatbureau vooral een paar bejaarde professoren die de discussie niet meer kunnen volgen. Niet meer op de beschuldigingen ingaan? Of wel reageren en laten zien dat juist scpetici de waarheid geweld aan doen? Het resultaat van de discussie is twijfel. Maar waarom? We vervuilen de aarde tot we er doodziek van worden. Het is voor alles beter als we zuiniger omgaan met energie en grondstoffen. Genoeg motieven om de twijfel en de vervuiling te bevechten.

12 jul 07: CO2 niet het enige nadeel van fossiele energie Er is al vaker voor gewaarschuwd en het is niet de eerste keer dat olie in zee terecht komt. Deze keer viel het nog mee. Slechts 30 ton door lekkage van een tanker. Drie populaire stranden van het vakantie-eiland Ibiza moesten worden gesloten voor bezoekers. De opruimacties in het hoogseizoen duurden ruim een week. Daarnaast moest nog 120 ton stookolie en 50 ton benzine uit het het scheepswrak worden verwijderd… Stel je voor dat die viezigheid een keer kort voor het hoogseizoen op het strand van Texel terecht komt. Leuk voor de (strand)exploitanten en toeristen. Misschien zouden sommige hardliners dan eindelijk de voordelen van schone windenergie eens door krijgen.

12 jul 07: Windenergie goedkoper dan kernenergie De eerste Nederlandse krant op mijn vakantieadres in Frankrijk kopt met fantastisch nieuws: “In een uitgelekt rapport van ECN staat dat windenergie op land inmiddels in kostprijs kan concurreren met de opwekkingskosten van kernenergie. Dan zijn de kosten voor de beveiliging van kerncentrales en kernafval nog niet meegerekend.” “De steeds goedkopere windenergie is op weg kernenergie in prijs te verslaan. Wind wint snel terrein als energiebron. Molens worden steeds sterkere concurrent van kerncentrales.” Kan iemand zich een betere start van mijn vakantie voorstellen?

21 jun 07: Heerhugowaard, Apeldoorn en Etten Leur ontvangen Europese Energy Award Zij kregen de prijs uitgereikt op het klimaatcongres van de VNG omdat ze vooroplopen op het gebied van klimaatbeleid. Burgemeester Han ter Heegde van Heerhugowaard is erg blij met de onderscheiding: ‘Het is een compliment voor de creativiteit en vechtlust van de medewerkers, maar ook voor de burgers.’ Naast blijdschap heeft Ter Heegde nog een dringende oproep aan het rijk: ‘Denk met de subsidieverlening aan de lange termijn. Gemeenten plannen namelijk jaren vooruit.’ Ter Heegde verwijst daarmee naar de maatregelen die zijn gemeente in de Stad van de Zon trof voor de MEP (Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie). ‘Nog voor we alles hadden gerealiseerd, kregen we te horen dat de subsidie was stopgezet. Het ging om een bedrag van een half miljoen euro. De provincie heeft toen het gat voor ons gedicht.’

15 jun 07: EZ: “Windenergie op land is nr. 1” De Europese windenergiebranche vierde vandaag ‘European Wind Day’. Overal in Europa vonden vandaag activiteiten plaats die windenergie uitlichten als de belangrijkste schone-energiebron voor de toekomst. NWEA vierde de 1500e MW op land in de Ridderzaal op het Binnenhof te Den Haag. Het programma begon met een toespraak van minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken. Daarna kwamen ook de ministers Cramer (VROM) en Verburg (LNV) nog uitgebreid aan het woord. Een uitgebreid verslag stond op de site van ODE.

14 jun 07: ‘Duurzaamheidakkoord’ onderdeel beleidsprogramma kabinet Vandaag presenteerde het kabinet Balkenende-Bos-Rouvoet haar langverwachte beleidsprogramma. Minister Cramer van VROM stuurde er een persbericht met een iets concretere boodschap achteraan. Er zal in 2007 een Duurzaamheidsakkoord worden gesloten met het bedrijfsleven, waarin afspraken worden gemaakt over CO2-reductie, energiebesparing, duurzame energie èn energietransitie. In 2011 gaat de EPC voor woningen naar 0,6 en in 2015 naar 0,4. Voor utiliteitsgebouwen geldt een vergelijkbare aanscherping. Ook het energiegebruik in bestaande gebouwen zal worden aangepakt. Dit gaat verder dan het al eerder bekendgemaakte doel om de gloeilamp in Nederland uit te faseren. Vooral het aanbrengen van goede isolatie en zuiniger apparatuur kan leiden tot energiebesparing. Het kabinet wil in 2020 30% minder CO2-uitstoot in vergelijking met 1990. Energiebesparing moet naar 2% per jaar groeien en het gebruik van duurzame energie in 2020 moet zijn opgelopen naar 20% van het totaal. Hiertoe verdubbelt in ieder geval de capaciteit van windenergie op het land, van 1500 Megawatt nu naar 3000, zo mogelijk aan het eind van deze kabinetsperiode. Dit betekent dat er ongeveer 500 nieuwe grote windmolens bijkomen.
CB: Daarmee zijn de mogelijkheden nog lang niet uitgeput. WSH berekende dat er nog 2.000 MW windenergie in voorbereiding is en dat 8.000 MW in 2020 een realistische doelstelling zou zijn. Daarnaast kan er evenzoveel op zee gerealiseerd worden. Om de 20% duurzame energie in 2020 te gaan halen is een nog veel groter aandeel duurzame elektriciteit nodig. Windenergie is daarvan voorlopig de meest effectieve vorm.

7 jun 07: Het IPCC-rapport en de betekenis voor Nederland Gisteren werd in De Rode Hoed te Amsterdam de betekenis van het IPCC-rapport voor Nederland toegelicht door Bert Metz en Joop Oude Lohuis van het Milieu en Natuur Planbureau en Aad van Ulden en Rob van Dorland van het KNMI. Het rapport van het Platform Communication on Climate Change werd door Rob van Dorland overhandigd aan Hans Bölscher van VROM. Ingrijpen kan allemaal nog voor een redelijke prijs. De economische groei is dan bijvoorbeeld 2,4% in plaats van 2,5%. Maar als we de temperatuurstijging tot 2 gr. C willen beperken moeten we wel snel ingrijpen. De publieke uitgaven voor energieonderzoek zijn ten opzichte van 1980 nota bene gehalveerd! Een beter beleid en mondiale samenwerking is absolute voorwaarde voor succes. De geloofwaardigheid ten opzichte van landen als China en India vereist van ons een actief beleid. “Laat eerst zelf maar eens zien wat er mogelijk is” zeggen zij terecht. 30% CO2-reductie kan best, maar dan zullen we het niet op onze buurman moeten afschuiven. Iedereen zal zelf aan de bak moeten. Alle maatschappelijke sectoren hebben inmiddels op hun manier laten weten mee te willen werken. Er is dus een groot draagvlak voor stringent beleid.

5 mei 07: Nieuw beleid minister Cramer ‘Klimaatverandering beperken, het moet, het kan en we gaan het doen’. Dat is de reactie van minister Cramer (milieu) op het nieuwste klimaatrapport van de Verenigde Naties, dat vandaag in Bangkok is gepresenteerd. ‘Snelle actie is absoluut noodzakelijk. Langer wachten is desastreus voor mens, milieu en economie’, aldus Cramer. Minister Cramer wil meer duurzame energie om broeikasgassen terug te dringen. De komende jaren zal dit vooral komen van windenergie. Dat betekent dat er veel meer windparken moeten worden gerealiseerd.

24 mrt 07: ODE Windcoöperaties gaan hun leden eigen energie leveren De 5.000 leden van de huidige 13 regionale ODE Windcoöperaties kunnen de stroom van hun eigen windturbines gaan afnemen. De windcoöperaties zullen hun leden daarvoor een aantrekkelijk aanbod doen. Energiebedrijf ‘Greenchoice’ zal de daarvoor benodigde administratie voeren. Het totale windenergie vermogen dat bij de Windcoöperaties in beheer is bedraagt ca. 30 MegaWatt. Daarmee wordt jaarlijks bijna 100 miljoen kWh opgewekt. Genoeg voor ca. 30.000 huishoudens. Op de foto (van WB Stoop) ondertekenen Cees Bakker (voorzitter ODE) en Rob van Rees (Directeur Greenchoice) in Gouda de overeenkomst.

18 mrt 07: Hofstadlezing Jeroen van der Veer (Shell) “Shell investeert al jarenlang in research, ontwikkeling en demonstratie op de terreinen van duurzame energie en CO2-reductie. Het bedrijf is actief in wind, in zonnecellen en in biobrandstoffen en intern hebben we door een groot aantal maatregelen, zoals energiebesparing, onze eigen CO2-emissie verminderd. Voor 2010 is de doelstelling dat de bedrijven die onder ons operationeel management vallen minstens vijf procent minder CO2 uitstoten dan in 1990, ondanks een fors hogere productie.” Aldus Jeroen van der Veer van Shell in zijn Hofstadlezing. Er is echter nogal wat voor nodig om de wereldwijde omslag naar een duurzame energievoorziening te maken. Lees verder op de site van AD

11 mrt 07: EU besluit tot sterke uitbreiding van duurzame energie Het vrijdag 9 maart jl. door de EU regeringsleiders genomen besluit over vergaande maatregelen voor duurzame energie en tegen de uitstoot van CO2 biedt goede kansen voor een duurzame toekomst. De doelstellingen zijn vooralsnog alleen geformuleerd en nog niet bereikt. Door de onduidelijke formulering biedt het EU-besluit helaas ook veel mogelijkheden tot vluchten in minder duurzame oplossingen. Frankrijk zal blijven proberen de zogenaamd CO2-vrije kernenergie mee te tellen in de overeengekomen 20% duurzame energie. Over de duurzaamheid van de nog prille techniek van CO2-opslag valt te twisten. De eveneens door premier Balkenende voorgestane nieuwe HRE-verwarmingsketel is een maatregel die tot een hogere energie-efficiëncy en daardoor tot besparing leidt. Daarvoor moet nog wel de snel slinkende voorraad aardgas worden aangesproken. Aardgas is niet duurzaam en veroorzaakt CO2-uitstoot. Bovendien zal het de komende decennia steeds duurder worden. Echt duurzame energie komt van de zon en daarvan afgeleide vormen zoals wind, waterkracht en aardwarmte. We hoeven niet het hele land vol te zetten met windparken, maar er kan nog best wat bij. En op zee nog veel meer. We moeten beseffen dat windenergie al jaren de meest effectieve duurzame energiebron is en ook nog lang zal blijven. Zonneboilers kunnen nu al in veel grotere aantallen worden toegepast. Per huishouden scheelt dat jaarlijks 200 m3 gas. Zonnestroom biedt nu en in de toekomst grote mogelijkheden. Mensen hebben daar veel belangstelling voor als het betaalbaar is. Subsidie moet daarvoor als instrument weer worden ingezet. Intussen gaan de technische ontwikkelingen onstuitbaar door. Warmte en koude-opslag in de bodem moet sterk gestimuleerd worden. De warmtepomp die daarvoor gebruikt wordt vervangt niet alleen de verwarmingsketel, maar ook de airco. En door het warmere klimaat wordt de vraag naar koeling steeds groter. Roelf van Til vroeg mij als voorzitter van ODE een reactie voor zijn web-omroep New-Energy.TV. Kijk hiervoor naar de uitzending.

8 mrt 07: Nieuwe coalitie behoudt meerderheid Gelukkig hebben de kiezers voor de Provinciale Staten het lef getoond om de door Herman Wijffels gesmeedde ‘coalitie voor duurzaamheid’ van CDA, PvdA en CU een kans te geven. Het is toch echt de richting die we op moeten. Het is ook aardig meegenomen dat Groen Links en de SP het kabinet bij de les houden, maar er zijn allereerst mensen nodig die iets DOEN in plaats van anderen controleren en bekritiseren. Verantwoordelijkheid nemen heet dat. En dat lef heeft de PvdA van Wouter Bos (en Diederik Samsom) gelukkig.

10 feb 07: Deel zonnepanelen Stad van de Zon tijdelijk uitgezet Van 190 woningen in De Stad van de Zon in Heerhugowaard zijn de zonnepanelen uit voorzorg afgesloten. Bij storingen van panelen van BP-Solar in Duitsland is ontdekt dat er vonkjes kunnen ontstaan bij de harsverbindingen achter de panelen. Die vonkjes zouden in extreme gevallen brand kunnen veroorzaken. Er is een uitstekende garantieregeling. BP-Solar gaat bij alle panelen voorzieningen treffen om het probleem op te lossen. Inmiddels heeft het bedrijf dat voor BP-Solar het onderhoud uitvoert de panelen in de Stad van de Zon tijdelijk uitgeschakeld. Dankzij de bij de bouw bedongen uitstekende garantie tegen zowel storingen van de apparatuur zelf als tegen de niet geleverde energieopbrengst hebben de bewoners geen enkele schade te vrezen. Die destijds bedongen tienjarige garantie werpt nu haar vruchten af. Ontwikkelaar Hallokaties heeft in de Stad van de Zon 17.500 BP-Solar panelen geinstalleerd, waarvan ca. 10% gevaar zou kunnen opleveren. Volgens Willem Koppen, projectleider zonneenergie bij Hallokaties, kan zich bij 1 op de 10.000 panelen van een bepaalde serie een storing voordoen waardoor er een vonkje kan ontstaan. Het probleem is eind vorig jaar al bekend geworden. Vanwege de juridische aansprakelijkheid vooral in het buitenland, waarbij betrokken personen persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden, zijn de installaties stilgelegd in afwachting van de resultaten van het onderzoek. Dit onderzoek wordt verricht door TNO, dat ook bij de ontwikkeling van de speciaal voor zonnepanelen ontwikkelde dakconstructies betrokken was.

10 jan 07: Windenergie binnen 10 jaar goedkoper dan aardgas Op basis van de huidige verwachting van de ontwikkeling van de energieprijzen blijkt dat windenergie binnen afzienbare tijd concurrerend wordt met energie uit aardgas. Dit komt omdat de kosten van windenergie dalen, terwijl die van eindige fossiele energiebronnen stijgen. De Nederlandse Wind Energie Associatie NWEA dringt er bij de overheid op aan deze conclusies te vertalen in een krachtig beleid om de groei van windenergie in Nederland te bevorderen. Windenergie kan in Nederland worden opgewekt en is vrij van broeikasgas, twee factoren die van belang zijn voor de leveringszekerheid en het verduurzamen van de elektriciteitsvoorziening. Omdat de productie van elektriciteit met behulp van windenergie niet afhankelijk is van lange en onzekere research kan deze optie per direct worden benut. Door een bestendig en standvastig overheidsbeleid kan Nederland in 2020 in ruim 16% van de nationale elektriciteitsbehoefte voorzien door middel van windenergie. De 8.000 MW productievermogen, die hiervoor nodig is, 4.000 MW op land en 4.000 MW op zee, vormt slechts de ondergrens van het winbare potentieel aan windenergie, in het bijzonder op de Noordzee. NWEA heeft een voorstel uitgewerkt voor een verbeterde MEP regeling. Dit voorstel is doorgerekend door KEMA en Ecofys met gebruikmaking van de modellen en scenario’s van het Ministerie van Economische Zaken. Hieruit blijkt dat bij toepassing van deze verbeterde MEP regeling de overheidsbijdrage per kWh in de komende periode sterk afneemt. Na 2014 is voor nieuwe windparken op land en na 2020 ook voor nieuwe windparken op zee geen overheidsbijdrage meer nodig. De totale overheidsbijdrage aan nieuw te bouwen windparken vergt in de komende 15 jaar een bedrag van maximaal € 2,4 miljard, voornamelijk voor windparken op zee. Als de energieprijzen sterker stijgen dan thans wordt verwacht, wordt de overheidsbijdrage aan windenergie lager. Uit diverse buitenlandse studies blijkt dat een toenemend aandeel windenergie in de elektriciteitsproductie leidt tot lagere prijzen. Daarom is windenergie volgens NWEA een uitstekende investering om de energievoorziening in Nederland op korte termijn schoner, betrouwbaarder en goedkoper te maken. Daarnaast biedt de reeds ingezette ontwikkeling van windenergie op de Noordzee Nederland een unieke mogelijkheid om haar vooraanstaande internationale positie op het gebied van offshore technologie te versterken. (Bron: ANP/Vroege vogels)

27 dec 06: Amerikaanse vogelorganisatie vóór windenergie Slechts één op 10.000 dode vogels door menselijk handelen is slachtoffer van windenergie Uit een omvangrijk onderzoek van de invloedrijke vogelorganisatie Audubon kwam o.a. naar voren dat van de 10.000 vogels die door menselijke activiteiten omkomen (gif, verkeer, huisdieren, hoogspanningsleidingen, etc.) er slechts 1 (één) door een windturbine verongelukt. Audubon is tot de conclusie gekomen dat gezien de toenemende gevaren van klimaatverandering duurzame energiebronnen zoals windenergie essentieel zijn. De voorzitter zei in een column en een interview dat zijn organisatie niet langer een tegenstander maar een hulp voor windenergie zal zijn en biedt de volledige medewerking van zijn organisatie aan. Hij riep zijn leden o.a. op om te lobbyen bij parlementariërs voor het verlengen van de Production Tax Credits, de fiscale faciliteiten voor duurzame energie van de federale regering. Audubon zal niet de doorslag hebben gegeven maar de verlenging van de PTC met een jaar tot 31 december 2008 werd begin december door Senaat en Congres aangenomen. Er worden bouwstromen van 3.000 MW en meer per jaar verwacht. (Bron: De Windmaand, WSH, dec 2006)

7 dec 06: Gevraagd: Minister van Energie Het thema ‘Energie’ is in Nederland versnipperd over verschillende departementen. Een zorgwekkende situatie als je bedenkt dat we de komende decennia te maken krijgen met levensgrote energievraagstukken die een heldere visie en gebundelde daadkracht vereisen. Het op raken van de Nederlandse gasvoorraad betekent dat Nederland in toenemende mate afhankelijk zal worden van gevaarlijke internationale ontwikkelingen. De discussie staat op scherp, zeker na de film van Al Gore en het rapport van Nicholas Stern. Bill Clinton doet daar vandaag nog een schepje bovenop in zijn voordracht op Paleis Soestdijk. Uitstellen van drastische maatregelen kan een wereldwijde ontreddering geven, vergelijkbaar met de wereldoorlogen. Klimaatverandering is een probleem dat alleen wereldwijd kan worden opgelost. De Nederlandse overheid moet en kan haar verantwoordelijkheid nemen door de ontwikkeling van betaalbare duurzame energietechnologie te versnellen en in eigen land toe te passen.

7 apr 06: Zonneceltechnologie van Akzo Nobel naar Nuon Nuon neemt de innovatieve zonneceltechnologie van Akzo Nobel over. De ondernemingen tekenden daarvoor deze week een overeenkomst. Nuon wil met de overname een doorbraak bereiken op het gebied van zonne-energie. De nieuwe technologie moet zonne-energie betaalbaar maken voor een brede groep klanten en een goed alternatief zijn voor elektriciteit uit fossiele brandstoffen. De zonnecelactiviteit van Akzo Nobel – ook wel bekend onder de naam Helianthos – is een onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit bedoeld om de weg te effenen voor de grootschalige productie van zonnecelfolie. Dit flexibele materiaal bevat ultra-dunne actieve lagen (30 tot 50 maal dunner dan een menselijke haar) die licht in elektriciteit omzetten. Door het geringe gewicht kan het folie ook op grote (dak)oppervlakken worden toegepast zonder dat bouwconstructies verzwaard moeten worden. zoals voertuigen en textiel is mogelijk. De toepasbaarheid van zonne-energie gaat hiermee naar verwachting fors toenemen, waardoor het aandeel zonne-energie in de totale stroomproductie significant kan stijgen. In de komende drie jaar zal het Helianthos-team de technologie verder ontwikkelen en rijp maken voor productie en marktintroductie. Het Helianthos-team bestaat uit 26 medewerkers, die werkzaam zijn in Arnhem. Bekijk het eerder uitgezonden item op New-Energy.TV

12 mrt 06: Landgenoten . . . Een nieuwe serie van gesproken columns op New-Energy.TV. De voorzitter van ODE en Kennemerwind bijt het spits af in een column over de kosten van kernenergie versus duurzame energie. Kijk naar deze web-uitzending en u weet waarom kernenergie niet goedkoop is en ook al géén oplossing voor de toekomst is, in tegenstelling tot duurzame energie uit zon, wind, waterkracht en biomassa. Of warmte die met behulp van warmtepompen uit de bodem wordt gewonnen. Waterstof is voor het transport een mooie oplossing, maar dat is slechts een energiedrager waar eerst duurzame energie in moet worden opgeslagen. Dat is voorlopig allemaal niet goedkoop, maar de investering in deze technieken is een investering in de toekomst. En dat kun je van kernenergie niet zeggen!

8 mrt 2006: Kiezersbedrog Burgerbelang roept maar wat, omdat ze weet dat er toch niets mee gedaan wordt. Toch levert dat stemmen op van mensen die niet beter weten en denken dat het echt om het belang van de burger gaat. Stemwijzer gebruikt? Gebruik ook je hersens en je weet dat je niet op Burgerbelang moet stemmen. Lees verder en klik op het plaatje voor een link naar het commentaar in de Alkmaarsche Courant. Het aantal zetels van de coalitie bleef in Heerhugowaard gelijk, maar verschoof wel richting PvdA. Dat zal wel met het landelijke Wouter Bos effect te maken hebben.

14 feb 06: Toch weer discussie over kernenergie . . . Klaas van Egmond (MNP), Ton Hoff (ECN) en staatssecretaris Van Geel bij de presentatie en overhandiging van het ‘Optiedocument energie en emissies 2010/2020’ in Den Haag. Van Geel: “Kernenergie en CO2-opslag zijn als overgangstechnologie niet uit te sluiten.” Maar of dat in Nederland lukt is nog de vraag. Waarschijnlijk zal een eventuele bouwer makkelijker in Frankrijk aan de slag kunnen . . .