Nieuws

Meer of minder actueel nieuws

Serre
In mei 2021 ging een al lang bestaande wens in vervulling. Aan de achterzijde van de woning bouwde ik een prachtige serre. Een bouwpakket voor een veranda met douglas houten balken en opaal witte polycarbonaat kanaalplaten op het dak vormde de basis. Hardglazen schuifpanelen zorgden voor de regelbare afsluiting en drie glaspanelen van de voormalige aluminium schuifpui pasten keurig in de zijwanden. De overgebleven openingen werden gevuld met deels beweegbare delen waardoor eenvoudig extra ventilatie mogelijk werd.

De serre
Opale kanaalplaten van polycarbonaat

10 mei 2019: Warmtepomp en WTW: Gasloos!
Vandaag is mijn warmtepomp geïnstalleerd, samen met een ventilatie-unit met WTW (warmteterugwinning). Daarmee is de gasmeter overbodig geworden en de levering van gas opgezegd. De warmtepomp verzorgt de centrale verwarming door middel van een compressor en verdamper die werken als een koelkast op elektriciteit. Omdat er voldoende zonnepanelen op het dak liggen, moet dat door het jaar heen ongeveer voldoende energie opleveren.

De installatie bestaat uit een Daikin Altherma 3, type EHVX-08S18DA9W(G), vloermodel lucht/water warmtepomp voor verwarming, koeling en warm water. Als koelmiddel wordt R-32 gebruikt. Een geïntegreerde rvs sanitair warm watertank van 180 ltr dient tevens als buffer, waarbij de beschikbare hulpverwarming (3 – 9 kW) is afgesteld op 3 kW. De bestaande ATAG/Luigjes zonneboiler van 120 ltr doet dienst als voorverwarming voor de watertank van de warmtepomp. Het signaal van de zonnecollector zorgt bij voorrang voor verwarming van de warmtepomp.
Een buitenunit, type ERGA-08DAV3(A), haalt warmte uit de buitenlucht, zelfs bij een temperatuur van -25 gr.C.

De warmtepomp, geflankeerd door de zonneboiler en WTW-unit
De buiten-unit bijna klaar

12 december 2016: Nieuwe (extra) zonnepanelen op mijn eigen dak
Voor de derde keer werden op mijn dak zonnepanelen aangebracht. Deze keer een vervanging van de eerst 4 Sunpower panelen uit 2001. In hun plaats kwamen 12 panelen van elk 295 Wp, totaal 3.540 Wp, goed voor een verwachte jaaropbrengst van rond de 2.800 kWh. De SunPower panelen (Shell Solar) monteerde ik op  3 januari 2017 op het dak van de garage.
In verband met de te verwachten schaduw valt de productie wat tegen. Maar na het zien van ‘Before the flood’ besloot ik toch tot deze stap. Een speciale SMA-omvormer zorgt voor een optimale productie van de 12 nieuwe panelen ondanks de schaduw. Voor de 4 SunPower panelen gebruikte ik de 4 Soladin-120 omvormers, elk paneel zijn eigen omvormer, zodat zo min mogelijk productieverlies wordt geleden door de schuivende schaduw van de boompjes op de 4 panelen.

12 JaSolar panelen (a 295 Wp) extra, 4 SunPower panelen (a 95 Wp) naar dak garage
Situatie tot 12 dec 2016

24 juni 2015: Rechter doet uitspraak in ‘klimaatzaak’

Tot veler verrassing oordeelde de rechtbank van Den Haag dat de Nederlandse staat ernstig tekort schiet in haar klimaatbeleid. In plaats van de 17% CO2-reductie die met het huidige beleid haalbaar is, moet eind 2020 minimaal 25% gereduceerd zijn t.o.v. 1990.  Er moet dus meer dan een tandje bij.

4 jan ’15: Nieuwsuur met missers over windenergie
Er zaten heel wat missers in de uitzending van Nieuwsuur over windenergie. Jasper Vis maakte een analyse van de uitzending en concludeerde dat ze er behoorlijk naast zaten.

Zelf keek ik niet vanwege te verwachten eenzijdig negatieve benadering die al uit de titel bleek. Niet voor het eerst gaf de (gesubsidieerde) publieke omroep een vertekend beeld van windenergie. Brandpunt, Netwerk en anderen gingen hen voor. Op Twitter registreerde Henri Bontenbal de volgende missers van Nieuwsuur:

  1. Men haalde windenergie op land en windenergie op zee door elkaar;
  2. Zonne-energie is niet goedkoper dan wind op land; integendeel er is meer subsidie voor nodig;
  3. De € 18 miljard wordt betaald over een periode tot en met het jaar 2023. Dat mag je niet vergelijken met structurele bezuinigingen;
  4. De geoloog die zegt dat windenergie niks oplevert heeft de feiten tegen zich;
  5. De futuroloog (Wim de Ridder) geeft blijk van weinig feitenkennis;
  6. Ook het rendement van windparken wordt niet lager door lagere energieprijs, want SDE+ basisbedrag blijft gelijk;
  7. Men ‘vergeet’ te vermelden dat de ‘onafhankelijke’ geoloog (Fred Jansen) ook voorzitter is van het ‘Nationaal Kritisch Platform Windenergie’.

Het is prima om in Nieuwsuur kritiek te hebben op subsidie voor windenergie op zee, maar dan behoor je experts te raadplegen en je cijfers op orde te hebben. Als je beweert dat subsidies voor windenergie veel hoger uitvallen presenteer dan die berekening. Nu is het alleen suggestief.
Het ontbreekt niet alleen de media aan enige vorm van zelfkritiek, het zgn. ‘Kritisch Platform Windenergie’ is er het toonbeeld van.

November 2014:
Tijdens de manifestatie Hier Opgewekt in november 2014 werd onder meer gesproken over de intensieve samenwerking tussen ODE en e-Decentraal en de planning om te komen tot één organisatie. De samenwerking tussen deze beide organisaties is een goed voorbeeld van de gewenste concentratie op het gebied van burger-activiteiten in duurzame energie. Kleine clubs kunnen geen vuist maken en worden tegen elkaar uitgespeeld. Dat kan beter en dat zien gelukkig steeds meer mensen in.

IJmert Muilwijk (ODE) over fusie met e-Decentraal

april ’12: Texel-Energie in de BODE
Voor het ledenmagazine van ODE sprak ik met Brendan de Graaf, directeur van TexelEnergie. Een bijzonder energiebedrijf van Texelse bodem. Er was al veel over geschreven, maar voor mij was het – als oud-Texelaar – heel bijzonder. We hadden veel raakvlakken: beiden uit de Texelse praktijk en op eigen kracht verder. Min of meer self-made. Lees het artikel over Texel-Energie in de BODE van 2012-1.

In hetzelfde nummer van ‘BODE’ een interview met mij in verband met mijn afscheid als bestuurder bij ODE. Hier in dit bericht gecombineerd in verband met de raakvlakken Texel en Energie…

Texel Energie met (oud) directeur Brendan de Graaf

maart ’12: Bouw grootste molen: 7,5 MW Enercon E-126
Dit voorjaar wordt in de Wieringermeer de grootste windturbine van Nederland gebouwd die aan 13.000 inwoners elektriciteit gaat leveren. In april werden de kop en de wieken op 135 meter hoogte geplaatst. Eind mei 2012 ging de windturbine, genaamd De Ambtenaar, elektriciteit leveren aan de huishoudens van het nabijgelegen Medemblik.

De bouw van 'de Ambtenaar' bij Medemblik