ODE - Decentraal

De fusie van ODE met e-Decentraal is een goed voorbeeld van de gewenste concentratie op het gebied van burger-activiteiten in duurzame energie. Kleine clubs worden tegen elkaar uitgespeeld en kunnen geen vuist maken.

HIER Opgewekt
Jaarlijks in november komen in de Fokker Terminal in Den Haag bijna 1.000 vertegenwoordigers bijeen van initiatieven, (lokale) overheden, corporaties, provincies en serviceverleners. Met een plenaire opening, 50 deelsessies en ca 150 sprekers is het evenement HIER Opgewekt telkens een groot succes. Dat is ook de mening van deelnemers, uit een enquête blijkt dat het Evenement met een 8 wordt beoordeeld.

Het programma-aanbod is groot. Je vindt op internet daarom van elke sessie een verslag met presentaties van de sprekers en relevante links naar meer informatie. Maar ook films, foto’s en natuurlijk enkele Fokke & Sukke-cartoons. Tijdens het evenement in 2014 werd een kort filmpje getoond over de toen aanstaande fusie van e-Decentraal en ODE.
De samenwerking is geconcretiseerd met de naam ODE Decentraal.
Voor meer informatie over ODE Decentraal kunt u terecht op de websites van ODE – Organisatie voor Duurzame Energie.

Toenmalig ODE-voorzitter IJmert Muilwijk over de fusie