Een toekomst

Nederland straks

Dat was het thema van een paviljoen op de Floriade in de Haarlemmermeer. De toekomstige energie werd met een groot zonnedak en een aantal kleine windturbines gesymboliseerd. Een kwestie van kiezen of verliezen! Bij de opwekking van energie moet gelden: allereerst duurzaam. Pas als dat niet voldoende oplevert is energie uit fossiele grondstoffen acceptabel, maar dan wel schoon en met een hoog energetisch rendement!

Is het niet idioot om kostbare grondstoffen verspillen en onze lucht te vervuilen terwijl de schone energie van zon en wind nooit opraakt en gratis beschikbaar blijft, hoeveel we er ook van gebruiken? Wat zijn dat toch voor mensen die daar allerlei (in het licht van de toekomst onzinnige) bezwaren tegen in brengen?

Nu nog opbrengst, straks hoge kosten...

De toestand van de wereld = de toestand van het ijs
James Balog sprak in juli 2009 voor een volle collegezaal in Oxford over zijn op foto vastgelegde feiten over de situatie van een aantal gletsjers op aarde. Van die gletsjers smelt 95% in een steeds sneller tempo weg. En dat laat hij zien met uurlijkse waarnemingen van met 25 camera’s vastgelegde foto’s. De toestand van het ijs geeft de situatie van de klimaatverandering het beste aan. Het is als de kanarie in een kolenmijn: als die het leven laat, maak dan dat je weg komt!

We zitten dicht bij het einde van de crisis, maar er is nog een kans om te overleven als we NU gaan doen wat echt nodig is. Bekijk het verslag op you-tube.

Het IPCC waarschuwt op basis van computermodellen al jaren dat het fout gaat. Al Gore vertelt het, maar wordt door enkele (betaalde) twijfelzaaiers op details(!) bekritiseerd. Ons probleem is dat die twijfelzaaiers liever worden geloofd dan de duizenden wetenschappers van het IPCC en dat daarmee het gevoel van urgentie bij grote groepen mensen jarenlang is ondermijnd.

 

 

Afnemend ijs, vastgelegd door James BalogJames Balog bij TED in Oxford

Windenergie ligt bij sommige mensen nogal gevoelig. Teveel mensen lijken wel met het milieu begaan, zolang het maar in hun eigen beperkte blik past. Verrekijkers en microscopen kunnen uitstekend als oogkleppen fungeren.

Als het gaat over het klimaat van de toekomst beseffen steeds meer mensen dat we er wat aan moeten doen. Helaas wordt dat nog door teveel mensen vertaald in ZE moeten er wat aan doen…
Windenergie is al jaaaaren de meest effectieve bron van duurzame energie en dat zal ook nog jarenlang zo blijven. Het is een bewezen techniek die op het land uitstekend is toe te passen. De razendsnelle ontwikkelingen hebben er toe geleid dat windenergie een forse kostendaling heeft ondergaan.

Zonne-energie heeft de wind mee. Texel heeft de meeste zon en frisse lucht van Nederland en omgeving. Dat zijn kwaliteiten waar mensen op af komen en dat zou uitgebuit moeten worden. Helaas beseffen nog niet alle Texelaars dat wind ook zijn kwaliteiten heeft.
De realisatiekansen van de Stichting Duurzaam Texel om de energievoorziening geheel op duurzame wijze te voorzien zijn onzeker. Duurzame energie zien sommige mensen als een gevaar voor hun broodwinning in plaats van een noodzaak om te overleven. Sommige mensen streven liever naar een situatie waarbij ook De Slufter tot jachthaven omgebouwd kan worden en nemen het risico van een geheel ondergelopen Waddenzee en olie op het strand op de koop toe.

Bouw moderne windmolen

Frisse lucht
Jarenlang – en voor honderdduizenden toeristen – heeft deze windturbine bij veerhaven ‘t Horntje het aangezicht van Texel bepaald. De Bouma-turbine was destijds een voorbeeld in vormgeving. In zijn goede jaren was dit de meest productieve windturbine van Nederland en het toonbeeld van wat toeristen van Texel verwachten: frisse lucht en een schoon klimaat.

De Bouma is niet meer. De techniek van windturbines is daarna enorm verbeterd. De windturbines bij de haven van Oudenschild op Texel zijn inmiddels verdwenen. Er rest nog slechts een 3oo kW Bonus. Een Duurzaam Texel is ambitieus maar met behulp van windenergie goed mogelijk. Het bestuurlijk accent zou zich daarop veel meer moeten concentreren.

Deze Bouma molen stond jarenlang op de zuidpunt van Texel, bij 't Horntje.Duurzaam Texel op excursie

Kernenergie dan maar?
Kernenergie is geen oplossing maar het vooruitschuiven van problemen naar de toekomst. Dat afschuiven moeten we niet willen. Er zijn een paar duidelijke redenen waarom we geen kernenergie moeten toepassen:
1. Kernenergie is geen oplossing, want ook de voorraden uranium zijn eindig. De winning en verwerking er van is een smerig proces waarbij (ook) veel CO2 vrijkomt.
2. Kernenergie en het denken daarover, houdt werkelijke oplossingen tegen doordat geld en aandacht aan verkeerde dingen besteed worden;
3. Moderne kerncentrales mogen dan steeds veiliger worden, de wereld wordt helaas niet veiliger. Voor geld is alles te koop en terroristen beschikken helaas over erg veel geld.
4. Het sprookje van goedkope atoomstroom is intussen wel erg ongeloofwaardig geworden. Wie draait er op voor de sloopkosten van Borssele? Juist: de belastingbetaler. Wij dus.

Kijk op de website van WISE, e.a. voor het antwoord op de lobby voor kernenergie.

Tot slot
Heel lang leek industriële productie zonder vervuiling niet mogelijk. Nu weten we wel beter. Ons streven naar duurzaamheid heeft de kwaliteit van het leven al aanmerkelijk verbeterd. Deze oude foto toont dat duidelijk aan. Dit willen we toch niet meer terug?

U kunt zelf van alles aan die betere toekomst doen. Met energiebesparing, zonnepanelen of een zonneboiler en collector op uw dak. U kunt ook meedoen in een regionale Windcoöperatie. Link naar www.kennemerwind.nl en doe er uw voordeel mee!

Na ons de zondvloed?
De rampzalige gevolgen van vaker voorkomende extreme weersomstandigheden maken de klimaatverandering steeds duidelijker zichtbaar. We kunnen meer doen aan de oorzaak door véél meer van onze energie duurzaam op te wekken.
Hoe lang nog zullen ingenieurs met oogkleppen duurzame windenergie minderwaardig afdoen als een politieke keuze in plaats van een prachtige, vanzelfsprekende en economisch verantwoorde oplossing voor een betere toekomst die we allemaal willen?

Wordt ongetwijfeld vervolgd . . .
(laatste wijziging 7 nov 16)

 

Liever een molen!Kernenergie duurzaam?Chernobyl meltdown