Windpark Land van Luna

Met windmolens CO2-neutraal

De Stad van de Zon is op 23 spt 09 officieel geopend. Begin 2010 startte de bouw van de drie windmolens die moeten zorgen dat de Stad van de Zon in Heerhugowaard ook echt CO2-neutraal wordt. Dat lukt al met één Enercon molen, maar een rijtje van drie molens is mooier en maakt het project financieel mogelijk.

Het plan voor de windmolens werd door Kennemerwind gelanceerd tijdens een gemeentelijke milieuconferentie op 23 juni 1997. Deze conferentie vond plaats in het kader van Lokale Agenda 21, een vervolg op de internationale klimaatconferentie in Rio de Janeiro in 1992. ‘Think global, act local’ was het idee er achter. Er werden 21 plannen ingediend, die aan het eind van de avond werden gerangschikt. De burgers kozen voor het idee van Kennemerwind: drie moderne windmolens langs de Huygendijk (of de toegangsweg naar de Stad van de Zon daar naast) vanaf de N242, als moderne variant van de molengang van drie oude windmolens aan het eind van de Huygendijk, met daar tussenin het hoogspannings-verdeelstation bij Oterleek. Het plan werd door de gemeente aangepast en langs de N242 geprojecteerd.

Het windpark tussen het Strand van Luna en de N-242 bij de Stad van de Zon is voor de zomer van 2010 overeind gezet. Om het bedrijfsgereed op te leveren was de kabelverbinding met het net en een inregelperiode nodig. De officiële ingebruikstelling op 4 november 2010 was een feest voor de toekomst en de jeugd die dan leeft. Zo’n 400 kinderen vierden dat met een disco en veel kabaal in de ‘Waerdse Tempel’.
Nog meer kabaal van de N-242 bij de stille molens in dit filmpje.

Om de Stad van de Zon een echte ‘Kyoto’-wijk en CO2-neutraal te laten zijn levert alleen zonne-energie op de woningen onvoldoende duurzame energie. Met de drie windmolens van elk 2,3 MW wordt het doel ruim bereikt. Windmolens leveren op deze plek naar verwachting elk zo’n 5 miljoen kWh per jaar op. Samen dus 15 miljoen kWh, voldoende voor bijna 5.000 huishoudens. De grote overproductie van schone energie maakt de wijk CO2-neutraal.

Link naar het web-album met foto’s van de bouw van de windmolens in Heerhugowaard.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.
(laatste update 6 april 2019)

De Stad van de zon met op de achtergrond de drie windmolensFeest voor de jeugd en hun toekomst.