Windpark Zijpe / Jan van Kempen

De foto toont 9 molens van het windpark Zijpe. Het plan voor een nieuw windpark Jan van Kempen was achter de bestaande rij gepland. In het kader van de vervanging zijn als eerste fase al zes molens verwijderd. Door het onbetrouwbare overheidsbeleid werd de vervanging vertraagd waarna het plan door bestuurlijke onwil om zeep werd geholpen. In de (beperkte) provinciale plannen voor herstructurering lijken mogelijkheden voor vervanging te ontstaan.

Windpark Zijpe werd oorspronkelijk door het PEN (Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland) als proefwindpark gebouwd. Doel van het PEN was om uit de ervaringen met dit park lessen te trekken voor de toekomstige bouw van veel meer windmolens. Daarom waren van vijf verschillende fabrikanten elk drie molens geplaatst. De vermogens varieerden van 50 tot 75 kW. De drie Lagerwey’s van type 15/75 hebben het samen met drie NedWinds tot begin deze eeuw volgehouden. De andere molens gaven het al veel eerder op en werden verwijderd.

Kennemerwind kreeg van het PEN de gelegenheid op de leeggekomen plekken vervangende molens te bouwen. Zo kwamen er in drie fasen 9 nieuwe Lagerwey molens, 3 stuks type 15/75 en 6 stuks type 18/80 van Kennemerwind. De zes nog bestaande molens waren langzaam ook aan vervanging toe. Samen met het energiebedrijf (inmiddels NUON) maakte Kennemerwind plannen voor totale vervanging van het windpark. Vanwege die vervangingsplannen werden de oude molens niet meer onderhouden. Dat gaf het windpark een rommelig aanzien. Voorruitlopend op de vernieuwing werd besloten tot uitvoering van de eerste fase van het sloopplan.

Inmiddels waren de vernieuwingsplannen voor NUON te kleinschalig geworden en nam Kennemerwind het deel van NUON over. Eigenaren van de achterliggende grond waren inmiddels betrokken, omdat voor opschaling onvoldoende ruimte was op het terrein van het oude windpark. Met hen samen werd het plan verder voorbereid en panklaar aan de gemeente aangeboden voor aanvraag van de bouwvergunning. Bij publicatie van het plan bleek weinig tegenstand. Er kwam geen enkel bezwaarschrift binnen. Vooruitlopend op de definitieve vergunning combineerde netbedrijf Liander de kabel voor het toekomstige windpark met het grondwerk voor een andere leiding.

Hoe het (niet) verder ging is te lezen in het vervolgverhaal Waar blijven onze nieuwe turbines?

Wordt ongetwijfeld vervolgd.
(laatste update 30 december 2014)

PEN Proefpark ZijpeWindpark Zijpe als rustplaats