Windpark 'Burgervlotbrug'

Windpark Burgervlotbrug (9 stuks Vestas V52 van elk 0,85 MW) werd na een voorbereidingstijd van 16 jaar op 19 augustus 2009 officieel in gebruik gesteld door minister Jacqueline Cramer.

De eerste contacten voor dit project werden in het voorjaar van 1993 gelegd door wijlen Jan van Kempen, destijds voorzitter van windcoöperatie Kennemerwind. De geschiedenis van de 16 jaar die aan de ingebruikname vooraf ging is verwoord in een feuilleton dat onder de naam Waar blijven onze nieuwe turbines?‘ verscheen in de ‘Westerwind’, de nieuwsbrief voor de leden van Kennemerwind. Die beschrijving geeft een triest beeld van de ontwikkelingen in bestuurlijk Zijpe, de provincie en op nationaal niveau en het steeds moeizamere gevecht om in de telkens wijzigende omstandigheden een project van de grond te krijgen.

Vlot ?

Geschiedenis:

Hier was bedoeld een kort overzicht te maken van de lange geschiedenis die aan de realisatie van het windpark vooraf ging. Na tien jaar weet ik niet of het er nog van komt. Een kort overzicht van dit project is niet eenvoudig en doet geen recht aan de enorme inspanning die er voor nodig was. Het verhaal is onderdeel van het feuilleton ‘ Waar blijven onze nieuwe turbines?‘, zoals dat ook elders is op te vragen.

Wordt wellicht vervolgd.
(laatste update 6 april 2019)

Bouw van het windpark in volle gangMet minister CramerSchapen